Home » Kehakeel » Suhted mehe ja naise vahel

Suhted mehe ja naise vahel

Harmooniline suhe ja õnnelik perekond on südamepõhjas pea iga inimese unistus. Terve ja õnnelik suhe on nii meie füüsilise kui vaimse tervise üks nurgakividest, kahjuks on see aga tänapäeva maailmas väga harv nähtus. Pealiskaudsed suhted, konfliktid, petmised ja valusad lahkuminekud on aga paraku liigagi tavalised.

Õnneliku suhte valemit ei õpetata meile koolis. Enamus lastel pole õnneliku suhte eeskuju ka kodus, nii võetaksegi oma vanematelt katkised peremustrid üle ja rakendatakse neid ka oma peres. Lõpptulemusena ei olda rahul ega õnnelik ning paljudel juhtudel minnakse lahku ja otsitakse ikka ja jälle kuid edutult seda kõige õigemat.

Ka hollywoodlikud filmid ja muusika on loonud meile ebarealistliku kujutluse, milline peaks elu, armastus ja suhe olema. Tihti baseerub meie arusaam elust ja armastusest fantaasial, mida ei eksisteeri. Nii ollaksegi oma elus ja partneris pettunud juba enne kui jõutakse esimese suudluseni.

Tavaliselt baseerub suhe ühele kolmest mudelist:

• Elada teineteisega koos aga kumbki oma elu= õnnetu suhe

• Elada teineteisega koos= õnnelik suhe

• Elada teineteise jaoks= paradiis, ekstaas

Abielu

Tänapäeval on kahjuks paljud abielud muutunud lihtlabaseks äritehinguks, kus kaubeldakse tingimustega ja vormistatakse lepinguid. Mis siis abielu eesmärk üldse on? Teenida kasumit lahutades?

Kundalini joogas on abielu sügavaim spirituaalne praktika, kus suhte eesmärk on sulada üheks nagu kaks erinevat metalli kuld ja hõbe. Kokkusulades tekib kulla ja hõbeda sulam, ehk täiesti uus metall. Abielus ei ole olemas mind või sind, abielus eksisteerib ainult meie.

Me inkraneerume mehe või naisena, et õppida erinevaid õppetükke. Üksi elades on palju kergem olla täiuslik, tubli, tark ja osav. Asjad aga muutuvad kardinaalselt kui sinu ellu tuleb teine inimene. Ainult pikas püsisuhtes on sul võimalus õppida iseennast tundma sügavuti ja olla silmitsi oma hirmudega. Tõeline pühendumine nõuab sisemist tugevust ja paneb sind igati proovile, et suudaksid näha oma egost kaugemale ja demonstreerida parimat kvaliteeti iseendast.

Kooselu saab toimida teineteise mõistmisele ja toetamisele ning üksteise julgustamises pidevalt arenema. Koos kasvamine ja arenemine muudab suhte uskumatult sügavaks. Koos suudavad mees ja naine jõuda millessegi palju suuremasse kui see üksikuna eales võimalik oleks. Mees ei tunne naist ja naine ei tunne meest enne kuni nad on üheks sulanud kõrgemasse teadvusesse. See ei tähenda oma idenditeedi kaotamist, vaid sulandumist teineteise sisse.

Hea abielu läheb aastatega järjest paremaks, kuid see nõuab palju aega, pühendumist, usaldust, ausust, avatust, tolerantsust, iseenda tundmist, teineteise isetut teenimist, naise ja mehe ürgse olemuse mõistmist ja muidugi armastust.

Armastus

Tihti aetakse segi armastus ja armumine. Armastus ei ole armumine, mis ühel hetkel saab otsa. Armumine on täis tugevaid tundeid ja ahvatlusi, millest inimene on otseselt sõltuv. On inimesi, kes otsivad uut suhet pärast eelmist, eesmärgiga saada tunda tungi, mille põhjustab armumine. Sellisel juhul ei saa ta kunagi jõuda armastuse küpsesse aega. Paarisuhete tegelik eesmärk on jõuda sügavamale, et armumisest saaks armastus. See on üles ehitatud ühise elu ja elamisena üksteise jaoks. Armastus on igavene, armastus on andmine, armastus ei ole limiteeritud, see on piiranguteta. Kui sinu armatuses on piirid, siis tähendab, et see ei ole armastus. Kui sa ei armasta, tähendab sa ei ela.

Konfliktid

Igas suhtes on omad tõusud ja mõõnad ning see on täiesti loomulik osa suhtest. Konfliktid ja eriarvamused ei pruugi olla alati negatiivsed. Need võivad viia partnerid „avanemisele”, kus nad õpivad teineteist usaldama ja olema ausad, samas respekteerides teise poole vajadusi ja erisusi. Sest suhe ise ei põhjusta kunagi valu ja õnnetust. Suhe toob lihtsalt välja kõik selle, mis juba on sinu sees olemas.

Aga siiski, palju tülisid ja pisaraid saaks ära hoida kui partnerid teineteist mõistaksid , sest kõige suuremad konfliktid on peaaegu alati tingitud sellest, et mehed ei mõista naisi ja naised ei mõista mehi. Sugude vahelisi suhteid on juba aasatuhandeid üksteise vastu üles keeratud. Tehtud maha naiselikku energiat ja ülistatud mehelikku energiat, see on löönud kiilu mehe ja naise vahele ning teinud mõlemad pooled õnnetuks.

Kui nais -ja meespool ei tunnusta ega austa teineteist sellisena, nagu nad on- erilises unikaalses olemises ja väljakutsetes, on arusaamatused ja raskused alati käepärast võtta. Iga abielu võib olla edukas kui mõlemad partnerid mõistavad mehelikku ja naiselikku poolt ega püüa üksteisega võistelda või teineteist alla suruda.

Mõnedel iidsetel õpetustel on õnnestunud aga alles hoida mehe ja naise õnneliku suhte valemit. Kundalini jooga on üks neist iidsetest õpetustest kus naiselik energia on väga hinnatud. Suurt tähelepanu on pööratud nii naisenergia kui meesenergia mõistmisele ja tundmisele, et mõlemad saaksid särada oma täies hiilguses. Naise ja mehe erinevustest teadlik olles jäävad paljud konfliktid olemata ning sa saad astuda õnneliku suhte suunas juba väga suure sammu.

Mees ja naine on nagu ühe mündi erinevad pooled- ühe energia 2 väljendust

Naiselik ja mehelik energia ei ole vastandid. Mees- ja naisenergia kuuluvad kokku, olles läbipõimununa olemas igalühel meist, ei ole olemas ainult ühte energiat ühes inimeses. Meestes on meesenergiat rohkem ja naistel naisenergiat rohkem. Naiselik energia väljendub läbi südame, mehelik energia väljendub läbi mõistuse.

Shakti ehk ürgne naiselik energia on intuitiivne, hooliv, armastav, kaastundlik, tervendav, loov, soe, kaitsev, suurt pilti nägev, tolerantne, empaatiline, emalik, voolav, piiritu, koostöö aldis, mõistev, elutark, taastav, tundlik, avatud, vastuvõtlik, andestav, sensuaalne, graatsiline, passiivne, avatum ja tundlikum ka teiste eluvormide ja looduse suhtes. Naiselik energia on püsiühenduses kõiksusega ehk algallikaga, nähes eraldatuse ilusiooni taha. Naiselik energia loob enda ümber ilu ja harmooniat.

Shiva ehk meesenergia on oma olemuselt maskuliine, tegutsev, aktiivne, loogiline, tugev, intelligentne, kaitsev, isalik, julge, riskialdis, vastutav, väljapoole fokusseeritud, keskendunud, eesmärgile pühendunud, avastamishimuline, seiklev, materjaalsust loov. Tänu meesenergias pesitsevale egole on meil võimalik eralduda tervikust, kõiksusest, algallikast ja olla konkreetne indiviid, maises kehastuses.

Nii meestel kui naistel üheks põhiliseks eluülesandeks viia igapäevaelu tingimustes enda mees – ja naisenergiad sisemiselt tasakaalu. Mees -ja naisenergia on teineteiseta poolikud, koos nad täiendavad teineteist. Shiva ( meesenergia) ja Shakti( naisenergia) ühinemine moodustab terviku, mis annab neile limiteeringuteta potensiaali. Meie naiselik intuitsioon koos meheliku tegutsemisega on kokku looming.

Koos eksisteerides suudavad mees- ja naispool teineteise energiaid täiendada ja ühtlustada, luues niimoodi harmoonilise kodu, perekonna, suguvõsa ja kogu maailma.

Ego

Kuna inimesed on aga juba pikemat aega kehtestanud oma olemust läbi ego, siis on nais – ja meesenergia tasakaalust väljas. Naisenergiat on liigselt alla surutud ning mehelikku energiat on vääriti mõistetud.

Kuigi naistelgi on egod, on ego meeste seas rohkem juurdunud kui naiste seas. Mehed kehtestavad end läbi ego ja naistel võib olla seda raske aksepteerida. Egos ei ole iseenesest midagi halba, egol on oma roll, läbi selle saame me kogeda iseennast indiviidina ja kogeda maist elu, ego teenib meid. See on meis leiduva meheliku energia üks osa. Eluterve ego on enesekindel, mitte üleolev. Probleemiks on see, kui egost on saanud peremees, kes takistab meil kuulamast oma südamehäält, oma hinge.

Mingil hetkel, arvatavasti tuhandeid aastaid tagasi hakkas aga salakaval ego inimese üle võimust võtma. Ego teadis, et saab kontolli oma kätte naiselikku energiat alla surudes. Seetõttu ongi ka hetkel maailmas valitsemas mõistus ehk mehelik energia ning südamehääl ehk naiselik energia on tugevalt alla surutud isegi naiste endi seas. Ego ei salli naiselikke omadusi -tolerantsust, koostööd, empaatiat, kaastunnet ja intuitiivsust. Teda hirmutab me naiselik jõud, sest ta ei taha Universumi jõule alluda.

Ego soovid ja tahtmised ei lõpe kunagi. Kui elada vaid läbi ego, nagu suur osa osa inimesi veel teeb , siis ei saagi olla kunagi rahul ja õnnelik, sest egol on koguaeg midagi puudu. Inimesed, kellel ego on kasvanud ülepea, näitavad üles agressiivsust, vägivaldsust, julmust, jõu vääriti kasutamist, dominantsust, võrdlemist, võistlemist, ahnust ja kadedust. (Egost on juttu ka siin)

Õnneks on veevalaja ajastul olukord muutumas. Järjest suurema hulga inimeste teadvus tõuseb ja nii kaotab ego oma võimu inimeste üle. Kuna naistes pole ego kunagi nii sügavalt juurdunud, siis kaotab ta oma võimu naiste juures lihtsalt kiiremini kui meeste juures.

On toimumas mees- ja naisenergia taassünd. Nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil oleme nihkumas hirmu ja kontolli alt intuitsiooni usaldamise suunas. Naisenergia jõud on maailmas praegu kasvamas. Praegune Veevalaja ajastu soosib naiselikku energiat, et saavutada tasakaal meheliku ja naiseliku energia vahel, et maapeal valitseks taas rahu ja üksmeel.

About Egle

Kuigi igaüks meist on unikaalne ja proovib otsida oma tõde omamoodi, soovime me kõik siiski tegelikult ühte ja sama – olla õnnelikud ja armastatud, elada külluses ja hingerahus ning olla terved. Julgustan sind tõstma oma teadlikust, nägema ” suurt pilti” , kuulama oma keha ja vastutama ise oma tervise eest. Tore kui leiad siit lehelt midagi kasulikku, mis aitab sind sinu teekonnal edasi. Kui ei, hinga sügavalt sisse ja mine edasi. :)

Leave a Reply