Home » Meditatsioon » Naiselikkus ja ego

Naiselikkus ja ego

Naiselik ja mehelik energia on olemas igalühel meist, kuid enamasti pole need tasakaalus. Inimkond on liiga kaua alla surunud naiselikku energiat ja esile tõstnud mehelikku energiat ja ego vajaduste rahuldamist. Isegi täna teatakse naiselikust energiast vähe, kahjuks ka naiste endi seas.  Kuidas ja miks see nii on, ehk annab järgnev lõik sellele pisut selgitust.

Katkend Eckhard Tolle raamatust “Uus maailm”

Naiselikku energiat on kaua, eriti 2 viimast aastatuhandet mahasurutud ja alavääristatud, mistõttu on ego saanud ülemvõimu inimpsüühhika üle. Kuigi naistelgi on egod, suudab ego mehes lihtsamini juuri ajada. Naised on rohkem ühenduses organismi intellektiga, kust pärinevad intuitiivsed vaimuanded. Naised on teiste eluvormide suhtes avatumad ja tundlikumad ning rohkem loodusmaailmale häälestunud. Kui mehelikku ja naiselikku tasakaalu meie planeedil poleks rikutud, poleks me kuulutanud sõda loodusele ega oma olemisest nii täielikult võõrandunud.

Ei ole küll talletatud täpseid andmeid, kuid arvatakse, et Püha Inkvisitsiooni, roomakatoliku kiriku poolt ketserluse mahasurumiseks asutatud institutsioon, piinas ja tappis kolmesaja aasta jooksul kolm kuni viis miljonit naist. See kuulub koos holokaustiga kahtlemata inimkonna ajaloo süngeimate peatükkide hulka. Piisas mõnel naisel vaid ilmutada armastust loomade vastu, kõndida aasal või metsas ja ravimtaimi korjata kui juba tembeldati ta nõiaks, et teda piinata ja tuleriidal põletada.

Püha naiselikkus tembeldati deemonlikuks ning inimkogemusest läks kaduma terve mõõde. Ka judaism, islam ja isegi budism surusid naiselikku energiat maha, mitte küll nii vägivaldselt. Naised taandusid lastesünnitajateks ja meeste omandiks. Mehed, kes surusid naiselikku energiat maha ka enestes, juhtisid nüüd täiesti tasakaalust väljas olevat maailma.

Paljudes iidsetes tsivilisatsioonides nagu sumeri ja keldi, austati naisi ja naiselikku alget ei kardetud. Mis pani mehed äkitselt naiselikku energiat pelgama ja seda niiviisi alla suruma? Neis arenev ego. Ego teadis, et võib meie planeedi üle täieliku kontrolli saada ainult meheliku energia abil, selleks pidi ta naiseliku olelusvormi kahjutuks muutma.

Aja jooksul on ego saanud võimust ka naiste seas. Nüüdseks oleme olukorras, kus naiselikkuse allasurumine on muutunud loomuomaseks enamikule naistest. Paljud naised tunnevad püha naiseliku energiat alla surudes endas emotsionaalset valu. Naised on rahulolematud ja õnnetud, kuid nad ei tea, milles on probleem.

Õnneks on veevalaja ajastul olukord muutumas. Järjest suurema hulga inimeste teadvus tõuseb ja nii kaotab ego oma võimu inimeste üle. Kuna naistes pole ego kunagi nii sügavalt juurdunud, siis kaotab ta oma võimu naiste juures kiiremini kui meeste juures.

About Egle

Kuigi igaüks meist on unikaalne ja proovib otsida oma tõde omamoodi, soovime me kõik siiski tegelikult ühte ja sama – olla õnnelikud ja armastatud, elada külluses ja hingerahus ning olla terved. Julgustan sind tõstma oma teadlikust, nägema ” suurt pilti” , kuulama oma keha ja vastutama ise oma tervise eest. Tore kui leiad siit lehelt midagi kasulikku, mis aitab sind sinu teekonnal edasi. Kui ei, hinga sügavalt sisse ja mine edasi. :)

Leave a Reply