Home » Jooga » Miks on lastel vaja joogat

Miks on lastel vaja joogat

Me elame teadaolevalt ajaloo kõige kiiremal ja stressirohkemal ajal ja see ei kehti ainult täiskasvanute kohta, vaid laste kohta samuti. Noorukid kasvavad maailmas, kus on järjest raskem orienteeruda. Puberteet tundub tänapäeval olevat teatud liiki vältimatu kaos, millest igaüks end kuidagi läbi peab saama närida. Liigne rahutus, liikumisvähesus, kahjulikud keskkonnamõjud, koolistress ja tulevikuga seotud hirmud võivad olla väga koormavad. Paljud noorukid kannatavad tänapäeval seljavalude, keskendumisraskuste ning hingamisprobleemide käes või paistavad silma äärmuslikult rahutu käitumisega. Käitumishäired on tihti ohumärgid, mis viitavad probleemidele perekonnas või on märgiks eripärasele tundlikkusele või intelligentsusele, mida liiga vähe mõistetakse.

Vanematel ei jätku oma laste jaoks enam piisavalt aega ja lapsed tunnevad, et neist ei hoolita. Sellest saabki lastel alguse madal enesehinnang ja enda mitteväärtustamine. Oma vaba aja veedavad lapsed telerites, i Padides või arvutites ja tapavad üksteist järjest reaalsemate relvadega, tuues ka pärisellu kaasa vägivaldset suhtlemist ja  konflikte. Nii ei tekigi lastel empaatiat ja kaastunnet. Asi on läinud isegi niikaugele, et paljud noored ei oskagi omavahel ilma elektroonikata suhelda, neil on igav koos olla, sest neil puudub igasugune kujutlusvõime ja loovus. Ka suhtlemine loodusega jääb järjest rohkem tahaplaanile, selleasemel hulgutakse sihtult tänavatel või kaubanduskeskustes.

Paljud vanemad ei oskagi ajanappust teisiti lahendada kui püüavad seda kompenseerida lastele meelepärase toidu, riiete või asjade ostmisega, nii õpivadki lapsed juba varakult suruma oma tunded ja emotsioone alla. Lõpuks taandubki kõik vaid ego ja väliste vajaduste rahuldamisele ning sisemised vajadused jäävad tähelepanuta. On üsna tavaline stsenaarium, et täiskasvanuna meie lapsepõlves allasurutud tunded ja emotsioonid lõpuks käärviva ja kihisevana pinnale purskuvad, mürgitades tervist, suhteid, elu ja tegelikult kogu maailma.

Ka koolides nõutakse lastelt rohkem kui kunagi varem ning paljud lapsed ei tule nii suurte ootustega toime, mis viib nad stressi ja alaväärsuskompleksi tundmiseni ning tekitab vastumeelsust õppimise ja kooli suhtes. Kuigi koolis õpetatakse lastele matemaatikat, keeli, ajalugu ja palju muud ning selleks on olemas kõrgelt kvalifitseeritud õpetajad ja väljakutseid pakkuv tunniplaan, pole head õppetulemused alati iseenesestmõistetavad. Siin ei aita ka hinnetesüsteem, kiitused, laitused ja ähvardused. Ilma sisemise motivatsiooni, enesedistsipliini, vastutuse ja kannatlikkuseta ei ole lapsed suutelised keskenduma ja teadmisi efektiivselt omandama. Samas on riiklik kooliharidus tugevalt fokusseeritud ratsionaalsete ja materiaalsete teadmiste kasutamisele, pakkudes liiga vähe võimalusi ja ettevalmistust noore isiksuse igakülgseks arendamiseks, mõjudes tihti teatud liiki „korsetina“, mis individuaalset arengut isegi takistada võib.

Oled sa mõelnud, millist maailma, me homseks loome? Millised inimesed kasvavad meie lastest?

Mida me oma laste heaks teha saame?

 1. Neid armastada.
 2. Nende enesekindlust tugevdada.
 3. Neid innustada.
 4. Neid kuulata.
 5. Õpetada neile austust enda vastu.
 6. Näidata neile nende tegelikke võimeid.
 7. Tuua nende ellu Jumal/Looja/Usk
 8. Arendada neis armastust õppimise vastu.
 9. Võimaldada neil end ühiskonna osana tunda.
 10. Lasta nad vabaks.

Yogi Bhajan: In the Name of the Cosmos./ Kosmose nimel.

Jooga lastele – õige aeg alustada!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eestis on lastejooga veel suhteliselt vähe levinud, kuigi ilmselgelt on tegemist ühe vajalikuma õpetusega laste ja noorte  jaoks.

Mida varem lapsed joogaga alustavad, seda kergem on neil täiskasvanuna, kuna paljud käitumismustrid, millega me elu jooksul sageli võitlema peame, on alguse saanud just meie esimestel eluaastatel.

Jooga annab lastele kindla jalgealuse ning alternatiive või lisavõimalusi, kuidas toime tulla meediast, koolist ja sõpradelt tulevate mõjutustega. Kuna nad on veel kasvueas, siis suudavad teismelised neurofüsioloogilisi ja mentaalseid õpikogemusi palju sügavamal, tugevamal ja kestvamal moel omandada, kui see täsikasvanute puhul on. Kui joogaga juba varajases eas alustada, on suurem võimalus jõuda joogas meistri tasemele ja küpseda autentseks, teadlikuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Jooga on iidne teadus, mis arendab tugevust, vastupidavust ja teadlikkust. Jooga annab lastele omal lõbusal viisil edasi kõik need kasvamiseks ja eluks vajaminevad oskused ning aitab paremini mõista lastel iseennast, ümbritsevaid inimesi ja loodust. Lisaks sellele arendab jooga ka loovust, iseseisvat mõtlemist, aitab tasakaalustada paremat ja vasakut ajupoolkera. Jooga aitab ka unehäitete, tähelepanupuudulikuse ja tujukuse küüsis vaevlevaid lapsi. Jooga ja mediteerimine aitavad lastel paremini keskenduda ja mõista mida ja mks nad midagi teevad.

Jooga arendab väga olulisi inimlikke väärtusi ja neid tuleks teadvustada võimalikult varakult:

 • Enda-adumine
 • Enesekontroll
 • Vastutus
 • Usk
 • Empaatia
 • Emotsionaalne intelligentsus
 • Kaastunne
 • Kannatlikkus

Emotsionaalne intelligentsus hõlmab suurt omaduste skaalat, oma alla surutud emotsioonide adumist, suutlikkust tujusid reguleerida, teiste emotsioone ära tunda ja neist aru saada, oskust, end hoolimata frustratsioonist motiveerida, suutlikkust impulsse kontrollida ning viimaks suutlikkust olla empaatiline. Koos hingamise aeglustumisega, mõtete jälgimisega ja nõudlike asendite juurde kuuluva ebamugavuse ja väsimuse talumisega, areneb lastes ja noortes tähelepanu oma keha ja vaimu suhtes. Enda tunnetamine on esimene samm enesekontrolli ja empaatia suunas teiste vastu. Empaatia ja kaastunne on praegusel Veevalaja ajastul ühed tähtsaimad omadused inimeseks olemise juures.

Noorte mõistma õppimine, nende toetamine ja juhendamine

Kuigi tänapäeval on palju infot internetis vaid ühe nupulevajutuse kaugusel, vajavad lapsed rohkem kui ainult infot. Nad vajavad oskusi, et seda infot selekteerida, hinnata ja mis kõige tähtsam, osata sellest lahti lasta.

Selleks, et me oskaksime last suunata ja juhendada peame me esmalt ennast kasvatama, endast teadlikuks saama ning saavutama meisterlikkuse teadmistes enda kohta ning me ei tohiks võimalusel mitte kunagi lapsele halba eeskuju anda, sest nad õpivad eelkõige eeskuju põhjal. Siirus, ausus, otsekohesus, julgus, alandlikkus, kannatlikkus, vastupidavus, visadus, rahu, rahulikkus ja enesevalitsus on omadused, mida inimene õpib palju paremini eeskuju ja näidete kui ilusa rääkimise kaudu.

Teadlik joogaõpetaja saab läbi oma olemuse ja näidete lapsi pehmelt ja armastavalt õpetada ja suunata. Lastejooga ei tähenda krampikult paigalistumist ja ja asanade tegemist või mediteerimist. Jooga on lastele eelkõige võti loovmaailma  ning enese paremaks tunnetmiseks läbi mängimise ja muinasjuttude kuulamise, joonistamise, laulmise, naermise, kaasamõtlemise ja eneseväljendamise. Mõistva juhendamise ja eeskujuga suudab joogaõpetaja noorukeid toetada, et nad puberteedi raske aja üle elaksid ning neile juba varastes aastates teed juhatavaid impulsse kaasa anda.

Lapsed vajavad vanemate juhendamist , toetust ja orientiiri igas vanuse rühmas. Inimolendi holistlik kasvatus peaks algama sünnist ja kestma terve elu. Tervikliku inimese viis põhiaspekti, mis vastavad peamistele inimese arenguvaldkondadele on: kehaline, vitaalne, mentaalne, hingeline ja spirituaalne aspekt. Nende aspektide arengufaasid vältavad terve elu. Et juba maast-madalast oskaks laps oma keha eest hoolitseda: olla tugev, terve ja vastupidav. Et laps õpiks valitsema oma energiat, mõtteid ja ego. Et laps saaks teadlikuks oma limiteeringuteta potensiaalist.

Lastejooga õpetajate koolitus

Olles ise joogaõpetaja ja kolme poisi ema, näen kui oluline on alustada joogaga võimalikult vara. Oleks lausa hädavajalik, et ka Eestis jõuaks jooga koolidesse ja lasteasutustesse.

Seetõttu soovingi südamest jagada seda kuulutust nendega kel on soovi ja võimalust tulla lastejooga õpetajate koolitusele, et mõista, aidata ja suunata lapsi tervema ja õnnelikuma elu poole. Et meil kõigil oleks ilusam ja parem homme.

Koolitus sobib kõigile, kel vähemal või rohkemal määral lastega tegelemist, nii emadele isadele, vanavanematele kui õpetajate ja psühholoogideni välja. Koolitusele  registreerumine on pikenenud 18 maini. Koolitust juhendavad Atma Singh ja Siri Copal Kaur Saksamaalt.

About Egle

Kuigi igaüks meist on unikaalne ja proovib otsida oma tõde omamoodi, soovime me kõik siiski tegelikult ühte ja sama – olla õnnelikud ja armastatud, elada külluses ja hingerahus ning olla terved. Julgustan sind tõstma oma teadlikust, nägema ” suurt pilti” , kuulama oma keha ja vastutama ise oma tervise eest. Tore kui leiad siit lehelt midagi kasulikku, mis aitab sind sinu teekonnal edasi. Kui ei, hinga sügavalt sisse ja mine edasi. :)

Leave a Reply