Home » Kehakeel » Tunne oma keha » Iga naine on jumalanna

Iga naine on jumalanna

Paljud naised usuvad, et on edukad vaid siis kui suudavad meestega kõiges võistelda. Naised ei pea muutuma meesteks ja vastupidi. On suur au olla naine. Naised peaksid ennast palju rohkem väärtustama. Iga naine peaks olema teadlik sellest milline suur ürgne jõud temas peitub.

Naiselik ja mehelik energia on olemas igalühel meist, nii mehel kui naisel kuid tihti on need energiad tasakaalust väljas. Kaua on naiselikku energiat alla surutud ja mehelikku ülistatud.  Inimkond on liiga kaua  ignoreerinud naiselikku energiat ja fokusseerunud domineerimisele, võistlemisele ja ego vajaduste rahuldamisele.

Aastatuhandeid on naisi alla surutud ja  põletatud kui nõidasid tuleriidal. See kõik on jätnud jälje naiste kollektiivsesse alateadvusesse. Naised kardavad olla naised, nad kardavad oma  naturaalset jõudu – Shaktit kasutusele võtta. Ka mehed on pidanud endas leiduvat naisenergiat alla suruma . Kes meist ei ole kuulnud siis lauseid nagu mehed ei nuta ja muud sellist.

Kuid praegune Veevalaja ajastu soosib naiselikku energiat, et tasakaalustada hetkel valitsevat  mees energiat. On väga tähtis mõlemal sugupoolel, nii mehel kui naisel olla vastuvõtlikum meis esinevale naisenergiale. See aitab kaasa parimale üleminekule uude ajastusse. Kogu maailm januneb  naiseliku energia järele, et saavutada tasakaal, rahu ja üksmeel.

Yogi Bhajan on öelnud: ”  Naiste Õpetused on võtmeks, mis avavad Veevalaja ajastu uksed”.

Olles naine

Naiseks olemine ei ole kerge.  Naine on väga keeruliselt “üles ehitatud”.  Naine tajub ja näeb maailma teisiti kui mees. Näiteks näeb naine erinevaid varjundeid värvidest, mehe jaoks on sinine sinine, punane punane ja see teeb elu mehe jaoks lihtsamaks. Lisaks sellele on naisel veel  kuus „külge” ehk ta suudab teha kuute erinevat asja ühel ajal: ta on võimeline teenima, hellitama ja hoolitsema nii laste, kodu kui abikaasa eest. See võib tunduda küll suure kingitusena kuid tegelikult on naiseliku meele kuus külge talle aga suureks väljakutseks.

Positiivse poole pealt: naine suudab korraga tegeleda paljude asjadega: rääkida telefoniga, valmistada toitu, tükeldada salatimaterjali, toita last, vaadata teise lapse kodutööde järele ja  juhatada kolmandat last lauakatmisel. Mehel käiks see üle jõu, kuna meestel on vaid üks “külg”, nemad suudavad tegeleda vaid ühe asjaga korraga kuid see eest kogu tähelepanuga.

Negatiivse poole pealt  on naine  oma paljutahulusega elu vajaduste ja nõudmiste tugeva surve all, kerge on murduda ja lasta emotsioonidel ülepea kasvada.  Nii võib naine kergesti minna tasakaalust välja. Kui naine on tasakaalust väljas ja õnnetu, siis on seda ka kõik teised tema ümber.

Igas naises on jumalanna

Liiga tihti ootavad naised, et tuleks prints valgel hobusel kes  selle jumalanna neis üles leiaks. Kuid tegelikult saab ainult naine  ise selle jumalanna endas üles leida.  See tähendab, et tuleb kuulata oma keha ja vaadata enda sisse, et  üles leida oma sisemine naiselik ürgne jõud, jumalanna- Shakti.

Oma keha kuulamine pole aga kerge, sest tavatsetakse elada rohkem oma peas kui kehas. Tuleb õppida tunnetama oma keha tegelikke vajadusi, kuulama oma intuitsiooni ja oskama  lõdvestuda.

Tihti ollakse pinges olekuga nii harjunud, et ei teatagi mida lõdvestumine tähendab. Õppides lõdvestama oma keha, saadakse  aru kui palju hoitakse endas allasurutud mälestusi, tundeid ja emotsioone mida  enam ei vajata ja mis  teevad keha kangeks ja paindumatuks, hoiavad  energiat kinni ning takistavad  ühendust saamast oma hingega.

Shakti -ürgne naiselik energia

Iga naine kannab endas Shakti energiat, olles algne looja, ürgema kellest kõik muu on loodud. Kui Shakti energia tõuseb, siis ta täidab kogu su elu justkui uue elektrilise laenguga. See energia paneb sind tantsima ja laulma ning sisemiselt särama, pulseerides rõõmus ja armastuses.  Sa oled tagasi allika juures,  leides oma tõelise olemuse.

Shakti energia aitab sul sisemiselt kasvada ja kasutada oma andeid kõigi hüvanguks. Mõistes oma sisemist jumalikku olemust oled teadlikum iseendast, oma suhetest teistega ja mõistad paremini oma teed emana, partnerina, armastatuna.

Shakti ehk ürgne naiselik energia on intuitiivne, hooliv, armastav, kaastundlik, tervendav, loov,  soe ja kaitsev.

Shakti läheb eraldatuse illusiooni taha ja näeb kogu tervikut. Ta saab aru et oma sügavaimas olemuses väljaspool kuju ja vormi oleme me kõik üks.

Selle asemel, et ignoreerida või toetada emotsioone pöörab Shakti tähelepanu oma keha signaalidele ja emotsioonidele ning tegutseb kui selleks on vajadus, lubades armastusel ja kaastundel end juhtida.

Shakti on rahu hoidev. Ta lubab  iseendal ja teistel olla need kes nad on. Ta aksepteerib igat momenti ja teab, et kogu universum on täpselt nii nagu see olema peab.

Shakti loob lahendusi ennenägematul viisil. Tal on võime täita oma unistused, sest tal on limiteeringuteta potensiaal.

Shakti on tark, ta näeb kosmilist perspektiivi, mis tuleb alati armastusest. Shakti hinge domeen on : “Kuidas ma saan aidata, kuidas ma saan olla toeks?”

Jumalanna on : 

 • Naine, kes on õppinud ennast aksepteerima ja armastama kõikidel tasanditel – keha, meele ja hinge.
 • Naine, kes teab oma väärtust ja tõelist idenditeeti.
 • Naine, kes teab, et tema keha on tema hinge tempel. Ta hoolitseb oma tervise eest hoides oma keha liikumises ja  süües värsket terviklikku toitu
 • Naine, kes on fokusseerinud end sisemisele kasvamisele ja eneseteadlikusele,  kogeb rahu, armastust, rõõmu, kirge ja lõbu.
 • Naine, kes on õppinud usaldama oma intuitsiooni.
 • Naine, kes on ühenduses Maaga ning mõistab looduse seaduspärasusi.
 • Naine, kes on jõudnud arusaamisele, et tal on piiranguteta võimalused teha oma elus seda mida ta tõeliselt tahab.
 • Naine, kes oskab armastust vastu võtta ja seda ise jagada.
 • Naine, kes inspireerib ka teisi enda ümber sisemiselt kasvama.

Naine ja mees kui partnerid

On tähtis mitte kohut mõista ja arvustada naiselikkuse või mehelikkuse üle. Erinevused on reaalselt olemas ja ei kao kuhugi. Nii meheliku kui naiseliku psüühika iga funktsioon toimib väga unikaalsel moel, mis tingib tunnete, kogemuste, sõnade ja isegi kogu elu olemuse väga erineva tajumise.

Kui nais -ja meespool ei tunnusta teineteist sellisena, nagu nad on- erilises unikaalses olemises ja väljakutsetes, on arusaamatused ja raskused alati käepärast võtta. Iga abielu võib olla edukas kui mõlemad partnerid mõistavad mehelikku ja naiselikku poolt ega püüa üksteisega võistelda või teineteist alla suruda.

Naine armastab meest kuna mees pakub talle kaitset ja turvalisust. Mees ei armasta naist vaid seksi pärast, ega ka selle pärast mitte, et ta on hea kokk, hea ema, … . Mees armastab naist seepärast, et naine suudab mehe viia ilmalikust ja maisest kõrgemale ( tõsta ta taevasse!). Mees armastab naist kuna naine teda inspireerib ja  annab talle iseenesena (mehena) olemise laiendatud lõpmatuse kogemuse. Iga eduka mehe taga on suurepärane naine.

Shakti ärkamine ei muuda mitte ainult meeste ja naiste vahelisi suhteid harmoonilisemaks, vaid kogu maailma paremaks paigaks.

Mees ja naine on teineteiseta poolikud, koos nad täiendavad teineteist. Shiva ( meesenergia) ja Shakti( naisenergia) ühinemine moodustab terviku, mis annab neile limiteeringuteta potensiaali.

Koos eksisteerides suudavad mees- ja naispool teineteise energiaid täiendada ja ühtlustada, luues niimoodi harmoonilise kodu, perekonna, suguvõsa ja kogu maailma.

Naine kui ema

Jooga filosoofia põhjal kutsutakse naist Adi Šakti- Esmane Energiaallikas. Iga naine kannab seda õnnistust ja see toob talle väga tähtsa vastutuse- olla Ema.

Ema on nagu alus, ainus võimalus, läbi mille saab siseneda üks Hing planeedile Maa. Tema omab võimet rasestuda ja läbi selle luua jõud  kogu raseduse jooksul temas kasvavat last armastada tema puhtuses ja selguses, kasvatada loodet oma kehas. Ema saab muuta vere piimaks, et sellega toita oma last.

Emaks olemine on üks  vastutusrikkaim amet siin maamunal. Ema ja laps on tugevalt ühendatud. Kõik , mis toimub emaga peegeldub vähemal või rohkemal määral lapse peal. Ema kaitseb oma lapsi ja ema vajab ise alati kaitset. See ei ole mitte ainult füüsiline vaid ka peenenergiale tuginev.

Meest ja isa kutsutakse joogafilosoofias „ perekonna elektomagnetväli”. Kui mehe ja isa elektromagneetiline väli on tugev, tunneb naine end tema kõrval alati kaitstult ja lapsed tunnevad end kodus turvaliselt.

Leia üles oma naiselik energia- Shakti- Jumalanna

Kui naine suudaks mäletada, et ta on jumalik ja kõik tema ümber ja tema sees on jumalik, siis oleks temaga kõik jumalikult hästi.

~ Yogi Bhajan, Women’s Camp 1977

Tunnustades endas naiselikku energiat võime  kaotada illusiooni  eraldatusest ja limiteeringutest. Meil on vaja rohkem armastada, hoolida, tervendada, luua, inspireerida ja valgustada teisi enda ümber, et luua parem maailm meie kõigi jaoks.

 • Ole tänulik, et sa oled naine
 • Ole tänulik, et sa oled selline nagu sa oled
 • Tunneta oma naiselikku ja ürgset jõudu
 • Usalda iseennast
 • Sina oled loovuse kanal, sinu vibratsioon võib luua kogu universumi.
 • Sina oled kõikide allikate allikas

Kasutatud kirjandus: 

Conscious pregnacy the gift of giving life. Based on Teachings of Yogi Bhajan BY Taran K. Khalsa.

http://www.3ho.org/3ho-lifestyle/women/yogi-bhajan-quotes-woman

http://www.3ho.org/3ho-lifestyle/women/adi-shakti-primal-power/world-starts-woman

http://fateh.sikhnet.com/sikhnet/articles.nsf/9dee2aa6164e1d9b87256671004e06c7/5be648fec3c12477872576fd007ca274!OpenDocument

http://www.lexiyoga.com/mother-of-all-creation

About Egle

Kuigi igaüks meist on unikaalne ja proovib otsida oma tõde omamoodi, soovime me kõik siiski tegelikult ühte ja sama – olla õnnelikud ja armastatud, elada külluses ja hingerahus ning olla terved. Julgustan sind tõstma oma teadlikust, nägema ” suurt pilti” , kuulama oma keha ja vastutama ise oma tervise eest. Tore kui leiad siit lehelt midagi kasulikku, mis aitab sind sinu teekonnal edasi. Kui ei, hinga sügavalt sisse ja mine edasi. :)

Leave a Reply