Home » Meditatsioon (page 3)

Meditatsioon

Naine kui tervendaja

Teiste eest hoolitsemine, haigete põetamine ja tervendamine on naiseks olemise loomulik osa. Naistes pesitseb naturaalne naiselik jõud, kosmilise ema tervendav energia. Naised on alati olnud tervendajad, nad on alati mõistnud maa, taimede, loitsude  ja energia tervendavat toimet, naistel  on alati olnud ligipääs tervendavale jõule. Kogu eksistentsi on nad õppinud üksteiselt, jaganud oma teadmisi ja kogemusi naabrilt naabrile ja emalt tütrele.

Naisi on kutsutud shamaanideks, müstilisteks ravitsejateks aga ka nõidadeks, mistõttu ajaloo ühes suurimas tragöödias 14-17 sajandini põletati keskeuroopas tuleriidal sadu tuhandeid naisi nende ravitseja võimete tõttu, sealhulgas ka ämmaemandaid ja ravimtaimekasvatajaid.  See õõvastav sündmus on jätnud tohutu jälje kogu inimkonnale ja loomulikult naistele endile, kes on kaotanud lisaks kontaktile tervendajaga iseendis ka kontakti oma naiselikkusega. Naiseliku energia mahasurumine ja salgamine on saanud loomuomaseks enamikele naistest, rääkimata meestest.

Õnneks on täna naiselikkus ja naisenergia tõus hoo sisse saanud kogu maailmas. Oleme taasavastamas kõike seda, mis puudutab naiselikkust ja naisenergiat- intuitsiooni, empaatiat, kaastunnet, koostöövalmidust, lahkust, hoolt, andestamist, harmooniat ja tervendamist. Naised on taas hakanud koos käima ja osalema võimsates naisteringides, kus kollektiivne grupienergia aitab eriti tugevalt toetada ja tervendada nii üksteist kui kõiki meid ümbritsevat.

Et olla tervendaja, ei pea olema tingimata naine. Nais- ja mees energia on olemas nii meestes kui naistes. Kuigi naistele on loomuomasem naisenergia ja meestele on loomuomasem meesenergia. Tunnustades endas oma naiselikku enrgiat, saame paremini kontakti ka oma tervendamisvõimetega. Et aga üldse kedagi tervendada, peab oskama tervendada kõigepealt iseennast. See tähendab aksepteerida ja armastada iseenast sellisena nagu sa oled ja vabastada vanad kasutud mõttemustrid ja energiablokeeringud enda sees. See tähendab võimet osata suhelda oma füüsilise kehaga ning armastaval kombel tõsta selle energia taset ning ühendada see algallikaga, et saavutada sisemine tasakaal ja harmoonia.

Naised, kes on ühenduses oma naisenergiaga teavad,  et kõik on omavahel ühendatud ja mõjutatavad vastastikku teineteist. Naine kui ravitseja teab, milline maagiline ravivõime on üksteisega  rääkimisel, teineteise toetamisel, puudutusel, kallistusel, naeratusel, huumoril, pisaratel, loitsul, meditatsioonil, vaikusel, häälel, laulul, tantsul, muusikal, unel, lõdvestusel, loodusel, loomadel, taimedel, toidul, tulel, maal, tuulel, veel, vihmal, kuul, päikesel, universumil, energial, vibratsioonil, valgusel, kaastundel, empaatial, lahkusel, headusel, hoolitsusel, andestamisel, unistustel, uskumisel, palvel, lähedusel, ilul  ja armastusel.

Naiselikkus ja ego

Naiselik ja mehelik energia on olemas igalühel meist, kuid enamasti pole need tasakaalus. Inimkond on liiga kaua alla surunud naiselikku energiat ja esile tõstnud mehelikku energiat ja ego vajaduste rahuldamist. Isegi täna teatakse naiselikust energiast vähe, kahjuks ka naiste endi seas.  Kuidas ja miks see nii on, ehk annab järgnev lõik sellele pisut selgitust.

Katkend Eckhard Tolle raamatust “Uus maailm”

Naiselikku energiat on kaua, eriti 2 viimast aastatuhandet mahasurutud ja alavääristatud, mistõttu on ego saanud ülemvõimu inimpsüühhika üle. Kuigi naistelgi on egod, suudab ego mehes lihtsamini juuri ajada. Naised on rohkem ühenduses organismi intellektiga, kust pärinevad intuitiivsed vaimuanded. Naised on teiste eluvormide suhtes avatumad ja tundlikumad ning rohkem loodusmaailmale häälestunud. Kui mehelikku ja naiselikku tasakaalu meie planeedil poleks rikutud, poleks me kuulutanud sõda loodusele ega oma olemisest nii täielikult võõrandunud.

Ei ole küll talletatud täpseid andmeid, kuid arvatakse, et Püha Inkvisitsiooni, roomakatoliku kiriku poolt ketserluse mahasurumiseks asutatud institutsioon, piinas ja tappis kolmesaja aasta jooksul kolm kuni viis miljonit naist. See kuulub koos holokaustiga kahtlemata inimkonna ajaloo süngeimate peatükkide hulka. Piisas mõnel naisel vaid ilmutada armastust loomade vastu, kõndida aasal või metsas ja ravimtaimi korjata kui juba tembeldati ta nõiaks, et teda piinata ja tuleriidal põletada.

Püha naiselikkus tembeldati deemonlikuks ning inimkogemusest läks kaduma terve mõõde. Ka judaism, islam ja isegi budism surusid naiselikku energiat maha, mitte küll nii vägivaldselt. Naised taandusid lastesünnitajateks ja meeste omandiks. Mehed, kes surusid naiselikku energiat maha ka enestes, juhtisid nüüd täiesti tasakaalust väljas olevat maailma.

Paljudes iidsetes tsivilisatsioonides nagu sumeri ja keldi, austati naisi ja naiselikku alget ei kardetud. Mis pani mehed äkitselt naiselikku energiat pelgama ja seda niiviisi alla suruma? Neis arenev ego. Ego teadis, et võib meie planeedi üle täieliku kontrolli saada ainult meheliku energia abil, selleks pidi ta naiseliku olelusvormi kahjutuks muutma.

Aja jooksul on ego saanud võimust ka naiste seas. Nüüdseks oleme olukorras, kus naiselikkuse allasurumine on muutunud loomuomaseks enamikule naistest. Paljud naised tunnevad püha naiseliku energiat alla surudes endas emotsionaalset valu. Naised on rahulolematud ja õnnetud, kuid nad ei tea, milles on probleem.

Õnneks on veevalaja ajastul olukord muutumas. Järjest suurema hulga inimeste teadvus tõuseb ja nii kaotab ego oma võimu inimeste üle. Kuna naistes pole ego kunagi nii sügavalt juurdunud, siis kaotab ta oma võimu naiste juures kiiremini kui meeste juures.