Home » Kehakeel » Tunne oma keha (page 3)

Tunne oma keha

Iga naine on jumalanna

Paljud naised usuvad, et on edukad vaid siis kui suudavad meestega kõiges võistelda. Naised ei pea muutuma meesteks ja vastupidi. On suur au olla naine. Naised peaksid ennast palju rohkem väärtustama. Iga naine peaks olema teadlik sellest milline suur ürgne jõud temas peitub.

Naiselik ja mehelik energia on olemas igalühel meist, nii mehel kui naisel kuid tihti on need energiad tasakaalust väljas. Kaua on naiselikku energiat alla surutud ja mehelikku ülistatud.  Inimkond on liiga kaua  ignoreerinud naiselikku energiat ja fokusseerunud domineerimisele, võistlemisele ja ego vajaduste rahuldamisele.

Aastatuhandeid on naisi alla surutud ja  põletatud kui nõidasid tuleriidal. See kõik on jätnud jälje naiste kollektiivsesse alateadvusesse. Naised kardavad olla naised, nad kardavad oma  naturaalset jõudu – Shaktit kasutusele võtta. Ka mehed on pidanud endas leiduvat naisenergiat alla suruma . Kes meist ei ole kuulnud siis lauseid nagu mehed ei nuta ja muud sellist.

Kuid praegune Veevalaja ajastu soosib naiselikku energiat, et tasakaalustada hetkel valitsevat  mees energiat. On väga tähtis mõlemal sugupoolel, nii mehel kui naisel olla vastuvõtlikum meis esinevale naisenergiale. See aitab kaasa parimale üleminekule uude ajastusse. Kogu maailm januneb  naiseliku energia järele, et saavutada tasakaal, rahu ja üksmeel.

Yogi Bhajan on öelnud: ”  Naiste Õpetused on võtmeks, mis avavad Veevalaja ajastu uksed”.

Olles naine

Naiseks olemine ei ole kerge.  Naine on väga keeruliselt “üles ehitatud”.  Naine tajub ja näeb maailma teisiti kui mees. Näiteks näeb naine erinevaid varjundeid värvidest, mehe jaoks on sinine sinine, punane punane ja see teeb elu mehe jaoks lihtsamaks. Lisaks sellele on naisel veel  kuus „külge” ehk ta suudab teha kuute erinevat asja ühel ajal: ta on võimeline teenima, hellitama ja hoolitsema nii laste, kodu kui abikaasa eest. See võib tunduda küll suure kingitusena kuid tegelikult on naiseliku meele kuus külge talle aga suureks väljakutseks.

Positiivse poole pealt: naine suudab korraga tegeleda paljude asjadega: rääkida telefoniga, valmistada toitu, tükeldada salatimaterjali, toita last, vaadata teise lapse kodutööde järele ja  juhatada kolmandat last lauakatmisel. Mehel käiks see üle jõu, kuna meestel on vaid üks “külg”, nemad suudavad tegeleda vaid ühe asjaga korraga kuid see eest kogu tähelepanuga.

Negatiivse poole pealt  on naine  oma paljutahulusega elu vajaduste ja nõudmiste tugeva surve all, kerge on murduda ja lasta emotsioonidel ülepea kasvada.  Nii võib naine kergesti minna tasakaalust välja. Kui naine on tasakaalust väljas ja õnnetu, siis on seda ka kõik teised tema ümber.

Igas naises on jumalanna

Liiga tihti ootavad naised, et tuleks prints valgel hobusel kes  selle jumalanna neis üles leiaks. Kuid tegelikult saab ainult naine  ise selle jumalanna endas üles leida.  See tähendab, et tuleb kuulata oma keha ja vaadata enda sisse, et  üles leida oma sisemine naiselik ürgne jõud, jumalanna- Shakti.

Oma keha kuulamine pole aga kerge, sest tavatsetakse elada rohkem oma peas kui kehas. Tuleb õppida tunnetama oma keha tegelikke vajadusi, kuulama oma intuitsiooni ja oskama  lõdvestuda.

Tihti ollakse pinges olekuga nii harjunud, et ei teatagi mida lõdvestumine tähendab. Õppides lõdvestama oma keha, saadakse  aru kui palju hoitakse endas allasurutud mälestusi, tundeid ja emotsioone mida  enam ei vajata ja mis  teevad keha kangeks ja paindumatuks, hoiavad  energiat kinni ning takistavad  ühendust saamast oma hingega.

Shakti -ürgne naiselik energia

Iga naine kannab endas Shakti energiat, olles algne looja, ürgema kellest kõik muu on loodud. Kui Shakti energia tõuseb, siis ta täidab kogu su elu justkui uue elektrilise laenguga. See energia paneb sind tantsima ja laulma ning sisemiselt särama, pulseerides rõõmus ja armastuses.  Sa oled tagasi allika juures,  leides oma tõelise olemuse.

Shakti energia aitab sul sisemiselt kasvada ja kasutada oma andeid kõigi hüvanguks. Mõistes oma sisemist jumalikku olemust oled teadlikum iseendast, oma suhetest teistega ja mõistad paremini oma teed emana, partnerina, armastatuna.

Shakti ehk ürgne naiselik energia on intuitiivne, hooliv, armastav, kaastundlik, tervendav, loov,  soe ja kaitsev.

Shakti läheb eraldatuse illusiooni taha ja näeb kogu tervikut. Ta saab aru et oma sügavaimas olemuses väljaspool kuju ja vormi oleme me kõik üks.

Selle asemel, et ignoreerida või toetada emotsioone pöörab Shakti tähelepanu oma keha signaalidele ja emotsioonidele ning tegutseb kui selleks on vajadus, lubades armastusel ja kaastundel end juhtida.

Shakti on rahu hoidev. Ta lubab  iseendal ja teistel olla need kes nad on. Ta aksepteerib igat momenti ja teab, et kogu universum on täpselt nii nagu see olema peab.

Shakti loob lahendusi ennenägematul viisil. Tal on võime täita oma unistused, sest tal on limiteeringuteta potensiaal.

Shakti on tark, ta näeb kosmilist perspektiivi, mis tuleb alati armastusest. Shakti hinge domeen on : “Kuidas ma saan aidata, kuidas ma saan olla toeks?”

Jumalanna on : 

 • Naine, kes on õppinud ennast aksepteerima ja armastama kõikidel tasanditel – keha, meele ja hinge.
 • Naine, kes teab oma väärtust ja tõelist idenditeeti.
 • Naine, kes teab, et tema keha on tema hinge tempel. Ta hoolitseb oma tervise eest hoides oma keha liikumises ja  süües värsket terviklikku toitu
 • Naine, kes on fokusseerinud end sisemisele kasvamisele ja eneseteadlikusele,  kogeb rahu, armastust, rõõmu, kirge ja lõbu.
 • Naine, kes on õppinud usaldama oma intuitsiooni.
 • Naine, kes on ühenduses Maaga ning mõistab looduse seaduspärasusi.
 • Naine, kes on jõudnud arusaamisele, et tal on piiranguteta võimalused teha oma elus seda mida ta tõeliselt tahab.
 • Naine, kes oskab armastust vastu võtta ja seda ise jagada.
 • Naine, kes inspireerib ka teisi enda ümber sisemiselt kasvama.

Naine ja mees kui partnerid

On tähtis mitte kohut mõista ja arvustada naiselikkuse või mehelikkuse üle. Erinevused on reaalselt olemas ja ei kao kuhugi. Nii meheliku kui naiseliku psüühika iga funktsioon toimib väga unikaalsel moel, mis tingib tunnete, kogemuste, sõnade ja isegi kogu elu olemuse väga erineva tajumise.

Kui nais -ja meespool ei tunnusta teineteist sellisena, nagu nad on- erilises unikaalses olemises ja väljakutsetes, on arusaamatused ja raskused alati käepärast võtta. Iga abielu võib olla edukas kui mõlemad partnerid mõistavad mehelikku ja naiselikku poolt ega püüa üksteisega võistelda või teineteist alla suruda.

Naine armastab meest kuna mees pakub talle kaitset ja turvalisust. Mees ei armasta naist vaid seksi pärast, ega ka selle pärast mitte, et ta on hea kokk, hea ema, … . Mees armastab naist seepärast, et naine suudab mehe viia ilmalikust ja maisest kõrgemale ( tõsta ta taevasse!). Mees armastab naist kuna naine teda inspireerib ja  annab talle iseenesena (mehena) olemise laiendatud lõpmatuse kogemuse. Iga eduka mehe taga on suurepärane naine.

Shakti ärkamine ei muuda mitte ainult meeste ja naiste vahelisi suhteid harmoonilisemaks, vaid kogu maailma paremaks paigaks.

Mees ja naine on teineteiseta poolikud, koos nad täiendavad teineteist. Shiva ( meesenergia) ja Shakti( naisenergia) ühinemine moodustab terviku, mis annab neile limiteeringuteta potensiaali.

Koos eksisteerides suudavad mees- ja naispool teineteise energiaid täiendada ja ühtlustada, luues niimoodi harmoonilise kodu, perekonna, suguvõsa ja kogu maailma.

Naine kui ema

Jooga filosoofia põhjal kutsutakse naist Adi Šakti- Esmane Energiaallikas. Iga naine kannab seda õnnistust ja see toob talle väga tähtsa vastutuse- olla Ema.

Ema on nagu alus, ainus võimalus, läbi mille saab siseneda üks Hing planeedile Maa. Tema omab võimet rasestuda ja läbi selle luua jõud  kogu raseduse jooksul temas kasvavat last armastada tema puhtuses ja selguses, kasvatada loodet oma kehas. Ema saab muuta vere piimaks, et sellega toita oma last.

Emaks olemine on üks  vastutusrikkaim amet siin maamunal. Ema ja laps on tugevalt ühendatud. Kõik , mis toimub emaga peegeldub vähemal või rohkemal määral lapse peal. Ema kaitseb oma lapsi ja ema vajab ise alati kaitset. See ei ole mitte ainult füüsiline vaid ka peenenergiale tuginev.

Meest ja isa kutsutakse joogafilosoofias „ perekonna elektomagnetväli”. Kui mehe ja isa elektromagneetiline väli on tugev, tunneb naine end tema kõrval alati kaitstult ja lapsed tunnevad end kodus turvaliselt.

Leia üles oma naiselik energia- Shakti- Jumalanna

Kui naine suudaks mäletada, et ta on jumalik ja kõik tema ümber ja tema sees on jumalik, siis oleks temaga kõik jumalikult hästi.

~ Yogi Bhajan, Women’s Camp 1977

Tunnustades endas naiselikku energiat võime  kaotada illusiooni  eraldatusest ja limiteeringutest. Meil on vaja rohkem armastada, hoolida, tervendada, luua, inspireerida ja valgustada teisi enda ümber, et luua parem maailm meie kõigi jaoks.

 • Ole tänulik, et sa oled naine
 • Ole tänulik, et sa oled selline nagu sa oled
 • Tunneta oma naiselikku ja ürgset jõudu
 • Usalda iseennast
 • Sina oled loovuse kanal, sinu vibratsioon võib luua kogu universumi.
 • Sina oled kõikide allikate allikas

Kasutatud kirjandus: 

Conscious pregnacy the gift of giving life. Based on Teachings of Yogi Bhajan BY Taran K. Khalsa.

http://www.3ho.org/3ho-lifestyle/women/yogi-bhajan-quotes-woman

http://www.3ho.org/3ho-lifestyle/women/adi-shakti-primal-power/world-starts-woman

http://fateh.sikhnet.com/sikhnet/articles.nsf/9dee2aa6164e1d9b87256671004e06c7/5be648fec3c12477872576fd007ca274!OpenDocument

http://www.lexiyoga.com/mother-of-all-creation

Kehamärgid

Kehamärgid räägivad iseenda eest.

Keel

Keele tipp on seotud südamega. Terve keel peab olema sile, paindlik, niiske, kahvatupunane ning kaetud valkja kihiga. Paks valge katukiht keelel näitab, et kehas on palju lima ja puudus kasulikest bakteritest ning pärmi liigsusest organismis. Tihe kollane katt keelel viitab organismi liigsele kuumenemisele, mis tähendab tervislike bakterite puudumist kehas. Kui katuga on kaetud keele tagaosa, tuleks tähelepanu pöörata käärsoolele.

Sõrmed

Paistes sõrmed või turses käed on märk B6 vitamiini puudusest. Punane kestendav nahk kätel on märk tsingipuudulikkusest. Vesivillid ja praod sõrmeotstel viitavad tsingipuudulikusele.

Jalad

 • Valud põlves võivad viidata vitamiinide ja mineraalide puudulikkusele kehas.
 • Krambid jalgades on tingitud magneesiumi või kaltsiumi puudusest.
 • Veenilaiendid on toitainetevaeguse või maksakõhetumise tunnus.
 • Pragunenud tallad näitavad võimalikku pärmitaseme tõusu kehas.

Küüned

Valged laigud küüntel on klassikaline märk tsingipuudulikusest võib olla puudus ka teistest mineraal ainetest. Murduvate, pragunevate küünte korral on tegemist maksapuudulikuse, kaltsiumi, tsingi ja olulise rasvhapete puudulikuse või maohappe vähesusega.

Nahk

 • On inimese suurim väljutusorgan, mille kaudu väljutab inimene jääkaineid. Nakkus, haigestumine ja mürkained kehas võivad tekitada naha pinnale põletikku nagu vinnid ja muu selline.
 • Vinnide rohkus võib olla seotud ka hormonaalse häirega või tsingipuudulikkusega.
 • Naha kollakas värvus viitab maksa ja sapipõie talituse häiretele.
 • Kareda naha puhul on tegemist liigse loomse valgu, magusa ja stimulantide ületrarbimisest.
 • Liiga kuiv kui ka liiga rasune nahk räägib rasvade ainevahetushäirest.
 • Halvalõhnaline higi räägib ebasobivast toidust ning toksiinide rohkusest kehas.
 • Naha üldine halb seisund vinnide, lööve, ekseem, rasune ning ketendav nahk räägib närvisüsteemi, maksa, soolestiku ja neerude halvenenud seisundist.

Juuksed

Juuste väljalangemine võib olla seotud vajalikke vitamiinide ja mineraalainete puudusest organismis. Juustele mõjuvad halvasti kohvi, suhkur, shokolaad, rasvane liha ja suitsetamine. Tuhmid ja elutud juuksed ( värvimist ja töötlemist mitte arvestades) näiitavad oluliste rasvhapete puudust.

Käsnad, tähnid, sünnimärgid ja -laigud

 • Tähnid on märk süsivesikute liigsest tarbimisest ja häiretest nende ainevahetuses.
 • Näsad annavad märku valkainete liigsest elimineerimisest, liigsest rafineeritud süsivesikute ja halbade rasvade tarbimisest.
 • Käsnad viitavad neerude ja jämesoole tegevuse häiretele ja on tingitud valkude, halbade rasvade ülesöömisest, mis omakorda tekitab kõhukinnisust ja kalduvust kasvajate tekkeks.

Silmad

 • On inimese hinge peegel, kuid nad annavad ka infot meie närvisüsteemi, seede- ja erituselundite seisundi kohta.
 • Normaalselt pilgutab inimene silmi 15- 20 korda. Tihedasem pilgutamine on tõsine märk stressist, näitamaks, et närvisüsteem on tasakaalust väljas.
 • Tumedad ringid silmade all viitab ainevahetuse aeglustumisele või häiritud maksa ja neerude funktsioonist või toidutalumatusele
 • Silmaalused kotid näitavad lima või vedeliku kuhjumist organismis. Liigne piima, rasvade ja nisu tarbimine.

Suu ja huuled

Peegeldavad seedeelundite seisundit. Terved huuled on roosakas punased, näidates, et vereringe, hingamis- ja seedeelundite tegevus on korras. Pinges huuled näitavad, et inimese soolestik on pinges.

Kõrvad

Lõhed kõrvade taga on märk tsingi puudusest. Liigne vaik kõrvades näitab oluliste rasvhapete nagu omega 3 puudust.

Pea

Peavalu on üsna tavaline nähtus kuid valu põhjus on sageli hoopis mujal. Näiteks pinge kaela- ja õlalihastes. Migreeni korral on tihti tegemist mõne toidu talumatuse või allergiaga. Kõõm peas võib olla tingitud pärmi üleküllusest või oluliste rasvhapete ja, B6 vitamiini ja seleeni puudusest.

Nägu

Nahaalused veenid põskedel ja suurenenud kapillaarid on märk seedeensüümide puudulikkusest või mao madalast happesusest.

Kõht

Hell gaase täis kõht viitab madalale maohappe tasemele ja seedeensüümide ebapiisavusele.

Väljaheited

 • Iga inimene peaks toitu väljutama vähemalt 1 kord päevas. Ideaalne oleks isegi peale igat toitukorda. Oluline on ka väljaheite konsistents.
 • Halvalõhnaline väljaheide on märk kehvast seedimisest ning seedeensüümide puudulikkusest. Kindlasti on sellisel juhul organism täis jääkaineid ning soolestik on happeline.
 • Väljaheide, mis kleepub poti külge näitab, et organismis on liigselt niiskust. Lima tekitavad enamasti piimatooted.
 • Kõhukinnisuse korral vajab aga abi sinu ummistunud maks. Kõhukinnisus ainuüksi 1 ööpäeva jooksul võib põhjustada mürgitusnähte kehas.
 • Pidevalt vedel väljaheide on märk põrna kehvast funktsioneerimisest.

Uriin

Hägune uriin on märk niiskest ja happelisest kehast, mis on tingitud ebasobivate toitude söömisest. Liiga sage urineerimine ehk iga 15- 30 minuti järel on märk neeru vähesest energiast ja väsinud põiest. See võib olla põhjustatud kohvi ja karastusjookide joomisest. Liiga harv urineerimine ehk vähem kui 3 korda päevas viitab vähesest vedeliku tarbimisest ja keha kuivamisest.

Liigne haigutamine ja ohkamine

Ei pruugi olla märk igavusest või väsimusest. Tihtipeale näitab see seda, et aju ei saa piisavalt hapnikku ja hingamine on liiga pinnapealne, eriti suitsetajatel. Põhjus võib olla ka madalas veresuhkru tasemes.

Hemorroidid On põhjustatud tavaliselt maksa ülekoormusest. Sinu maks karjub abi järele.

Kõrvetised

Reflukshaigus on tihti põhjustatud individuaalne talumatus mõne toiduaine poolt, aga ka liiga hiline või vürtsikate söömine, kohvi, alkohol, äädikas, suitsetatud ja soolased tooted. Stress ja närvisüsteemi tasakaalutus.

Tselluliit

Tselluliiti põhjustab toksiliste ainete kuhjumine keha kudedesse, mis on omakorda põhjustatud rafineeritud ja töödeldud toitude ületarbimisest ja vähesest juur- ning puuvilja tarbimisest. Kui lihastes pole piisavalt hapnikku, et viia happed ja muud mürgid välja, siis tekib tselluliit. Kui nahaalusesse sidekoesse koguneb liiga palju rasva, jääkaineid ja vedelikku, moodustuvad neist vee-, rasva- ja jääkainete tühimikud, mis paistavad nahapinnal inetute mügarikena. Sellised kobarad on võimelised paisuma kuni viiekümnekordseks ning ummistavad vere- ja lümfiringluse, takistades organismile omast normaalset toite- ja puhastusprotsessi.

Kehakaal

Nii üle- kui alakaal räägib probleemidest inimese kehas, liiga ühekülgsest ja toitainete vaesest toitumisest. Nii suurest ülekaalust kui ka alakaalust võivad alguse saada tõsised terviseprobleemid. Kaalu ” kõikumine” on kehale ülimalt koormav.

Kroonilised põletikud ja infektsioonid

Madal immuunsus, happeline keha, hea alus kasvajate tekkeks.

Kõhnade inimeste diskrimineerimine

Inimese kaalust ehk sellest kui palju keegi on juurde või alla võtnud räägitakse pea iga päev. Ülekaalulisus on saanud epideemiaks terves lääneühiskonnas. Kuigi kõik justkui teavad, et ülekaalulisus ei ole tervislik ja kõhnem inimene on reeglina tervem, ei raatsi paljud inimesed sellegipoolest oma söömisharjumustest ja tervist kahjustavast elustiilist loobuda. Selle asemel kiputakse kommenteerima ja vaat et isegi halvustama neid inimesi, kes selle raske teekonna ette on võtnud ning ennast ületanud, valides tervislikuma eluviisi.

Tervisliku elustiili viljelemisega väheneb kehakaal, suureneb energia, taastub tervis ja valitseb rõõmsameelsus. Kõik tundub ju tore kuid selle asemel, et rõõmustada leidub küllaldaselt inimesi, kes päris agressiivselt ja halastamatut asuvad tervislikke inimesi ründama. Kusjuures rünnatavaks objektiks ei ole tervis ise vaid just kaasproduktina saavutatud sale keha, justkui põeksid kõik kaalust alla võtta soovijad anoreksiat. Võib olla tekitab siin segadust ka asjaolu, et ei teatagi enam milline see terve ja loomuliku kehamassiga inimene tegelikult välja peab nägema. Selge on see, et kõik ei ole täpselt ühe suurused. Samas tasub siiski arvestada sellega, et üldjoontes on inimesed ikkagi sarnased ning loomuliku ja terve inimese kontuur on ikkagi saledapoolsem.

Generic illustration of a boy at increasing weights.

Enamasti soovivad inimesed kaalu kaotada. Kõikjal räägitakse ja jagatakse nippe kuidas saada saledamaks. Kõhnumine on saanud eesmärgiks omaette. Kaalu juurde võtta enamus inimesi ei soovi. Sellegipoolest ei ole viisakas kommenteerida priskeid inimesi, eriti seltskonnas. Samas kõhnad inimesed peavad nii mõnigi kord taluma lausmõnitamist paljude inimeste juuresolekul. Ja seda ei peeta justkui ebaviisakaks. Tõesti, mingi piirini võetakse seda isegi vaat et komplimendina. Pikemas perspektiivis ei ole sellised kommentaarid aga eriti meeldivad.
Paks laps ilus laps. See lause on tuntud juba iidamast-aadamast. Kuid kas ikka on nii? Kas laps peab tõesti olema suur ja priske? Miks vanemad püüavad kõigest hingest suruda peaaegu poovägisi oma lastele misiganes toitu, et aga laps kiiresti kasvaks ja kaalust juurde võtaks. Aga mis siis, kui laps ei peagi nii kiiresti kasvama. Kui vaadata lapsi kasvõi 200 aastat tagasi, nägi 7 aastane laps välja nagu tänapäeva 4-5 ne. Naistel mahtusid lapsed sünnitusteedest loomulikult välja, ilma rebendite või lõikusteta. Tänapäeval on ülekaalulisus lapseeas suur probleem. Ei mitte ainult Ameerikas vaid ka Eestis. Vaadake kui suured on lapsed juba nii noores eas. Kui palju haigusi on ülekaal kaasa toonud, kui kiiresti saavad lapsed suguküpseks. 12 aastane tüdruk näeb välja nagu täiskasvanud naine aga oma sisemuses on ta ju alles laps. Kas lapsed ise tahavadvälja näha “hästi toidetud”. Ega asjata pole lisatud lausele:” Paks laps ilus laps kui ta pole tütarlaps.” Ometi, ometi kui mõni laps ongi terve ja sale siis heakskiitu ei pruugi leida.

fat_kids_1358050c

Ei ole kerge olla kõhna kehatüübiga laps, kellele pidevalt öeldakse; “ Sa vaesekene oled ikka nii peenike, emme ja issi sulle vist üldse süüa ei anna. Sa pead rohkem sööma, siis kasvad suureks ja tugevaks , muidu jäädki selliseks kõhnaks ja nõrgaks, kõik teised on sinust tugevamad.” Neid sõnu öeldakse reeglina muidugi hea pärast. Kuid samas tasuks meeles pidada, et kõhnemat tüüpi lapsele( ka täiskasvanud inimesele), kes mitte kunagi ei lähegi priskemaks ükskõik kui palju ta ka ei sööks, neid sõnu pidevalt nagu mantrat korrates tekitab lapses alaväärsuskompleksi ja madalat enesehinnangut. Suureks kasvades on lapsel raske leppida oma kehaga, isegi kui ollakse füüsiliselt täiesti terved, jõulised ja saledad ehk selline nagu peakski välja nägema üks terve ja ilus inimene. Siit võivad alguse saada söömishäired nagu liigsöömine või buliimia, mis on vastupidised haigused anoreksiale. Ja need on samuti väga tugevad psühholoogilised probleemid, millest oma jõududega ei pruugigi enam välja tulla.

Pea meeles, sa oled imeilus just sellisena nagu sa oled loodud! :):)

love_my_bones_50bcc26f9606ee4f6d1f4cba


Muidugi kui oled hiljuti kaalust alla võtnud, tehakse tavaliselt hulgaliselt komplimente nagu : ” Oo, sa näed nii kena välja, oled vist kõvasti kaalu kaotanud. Kuidas sul see õnnestus, mida sa sõid jne.” Sellised sõnad panevad end hästi tundma ning motiveerivad sellel rajal edasi püsima.

chubbyvsthing

Kuid kui sa mõne kuu pärast ikka veel sale ja terve oled või veel hullem, veelgi saledam ja tervem oled, siis hakkab vaikselt peale. Stiilis:“ Oi sa oled veel kõhnemaks jäänud, varsti ei julge sind enam kallistadagi, lähed veel katki.” või “ kuule ära sa rohkem küll alla võta, muidu paistad läbi”, või “ Sa olid priskemana palju kenam, nüüd ei tunne sind enam argue.” Isegi suures seltskonnas ei häbeneta hüüda : “ Issand kui peenikesed jalad sul on, kas sa üldse sööd ka midagi ! Appi kui kondine tagumik sul on! ” või “ Tõsta omale veel üks ports, sa oled ju nii kõhna. “
Kui sa ka aastate pärast oled ikka veel oma tervislikus kaalus ja täiesti terve, ei tähenda, et sinu suunas ei kostu endiselt hüüdeid : “ Appi, kas sa oled veel rohkem alla võtnud. Sa vist näljutad ennast. “ Kuigi on sul võib olla juba pikki aastaid sama kaal ja suurepärane tervis ei suuda osad inimesed seda uskuda ja arvavad igakord kui nad sind näevad, et oled jälle alla võtnud ja kukud kindlasti kohe kokku.

526244_462282917146228_433742317_n-1


Selliste kommentaaride tegijad ise vaevalt, et sooviksid kuulda selliseid repliike suvaliste inimeste juuresolekul nagu:” Oi, sa oled nii paksuks läinud. Ära sa rohkem küll juurde võta, muidu ei näe sinust enam üle ega ümber. Appi kui paksud jalad sul on! Sul on nii pekine tagumik. Kuule, ära sina küll rohkem ühtegi portsu juurde võta, sa oled niigi paks. Sa olid kõhnemana palju kenam, nüüd ei tunne sind enam äragi. Sa vist sööd liiga palju, muidu sa nii priske ei oleks! “


Mõelge selle peale, kas sulle meeldiks kui keegi kommenteerib iga kord kui sind näeb sinu keha mõõtmeid kõikide inimeste juuresolekul. Miks võib kõhnadele inimestele nende keha kohta öelda seda mida sülg suhu toob aga matsakamatele inimestele nende keha proportsoonide kohta märkuseid teha ei sobi. Seda nimetatakse kõhnade inimeste diskrimineerimieks.

Kui on näha, et inimene on terve ja elust enesest pakatav, siis ei saa ta olla liiga kõhna ega vaja ka kaasatundvaid pilke ja kommentaare nagu oleks tegemist Aafrika näljahädalisega. Selle asemel tasuks ehk öelda:” Sa näed endiselt suurepärane väja!”

girl_with_red_hair_jumping


Kui aga kahtled, et inimene on tõepoolest haiglane ja ta suure tõenäosusega end näljutab, siis tasuks tema poole pöörduda privaatselt ja väga delikaatselt. Kindlasti ei maksa hakata inimesele nõu andma siis kui sa ise mitte midagi tervislikust eluviisist ja tervislikust toitumisest ei tea.

really-really-really-skinny-people_2

Tänapäeval on olemas palju adekvaadset infot tervislike eluviiside kohta ja igaüks, kes soovib leiab ka üles inimesed ja materjali, et hoida korras oma keha, vaim ja tervis.

Kõhnad inimesed väärivad samasugust “õrna”  lähenemist, mis priskemadki. Olge ise terved ja tundke end oma kehas hästi ning laske ka teistel seda teha!