Home » Kehakeel » Tunne oma keha

Tunne oma keha

Tunded ja emotsioonid

Tunded ja emotsioonid võivad olla elus ühed suurimad naudingud aga ka suurimad nuhtlused. Siiski, ükski tunne või emotsioon ei ole kunagi ilma tähenduseta või mõtetu. Ei ole õigeid või valesid tundeid või emotsioone. Tunded ja emotsioonid aitavad meil ennast siin maailmas kogeda. Oluline on osata neid kuulata ja mõista kuna tunnetel rajaneb kogu meie elu. Me ei pruugi mäletada seda, mida keegi meile ütles või tegi aga me mäletame alati seda tunnet, mida me tol hetkel tundsime. Ja inimesed, kes sind emotsionaalselt kõige enam kõnetavad, võivad olla parimad õpetajad sinu arengu teel.

Tunded ja emotsioonid on omavahel tihedalt seotud kuid nad ei ole päris üks ja sama

Kõigepealt tekib tunne, siis mõte, siis emotsioon. Ehk emotsioonid me loome me ise oma peas. Emotsioon on lugu mida me läbi mõistuse endale räägime sellest tundest. Emotsioonid on seotud mõtete ja mälestustega, olles mõjutatud minevikust ja eelnevatest kogemustest. Seega võib sul sarnast situatsiooni läbi elades tekkida sama emotsioon. Emotsioonid on seotud kurgu tshakraga, meie eneseväljendusega. Emotsioon on seotud ka egoga, kuna me oleme vihased kellegi peale, kardame midagi või armastame kedagi. Emotsioonid iseenesest ei ole valed või negatiivsed. Kõik emotsioonid on tähtsad ja annavad sulle midagi olulist enda kohta teada. Emotsioonid on teadvustamata tunded, sõnumitoojad tunnetelt. Kuid tuleb arvestada, et emotsioonid kannavad endas ka teiste inimeste energiat, on segatud meie ego ja mõtetega ning võivad seetõttu osutuda reaalsust moonutavaks ja piiratuks. Emotsioon võib anda sulle vale informatsiooni ja seda ei saa alati usaldada.

Tunded tekivad füüsilises kehas ja annavad märku, mis toimub sinuga just nüüd ja praegu, selles hetkes. Tunded kuuluvad ainult sulle, neisse ei ole segatud mineviku kogemused ega teised inimesed.  Tunded ei ole moonutatud nad on reaalsed, rääkides sulle alati tõtt, isegi siis kui see sulle ei meeldi. Tunded on seotud südame tshakraga. Tunded ütlevad meile kuidas elada. Läbi tunnete räägib meiega hing. Tunded on universaalne tarkus, intuitsioon, mis juhatab meid igal sammul. Tunded on meie õpetajad. Iga tunne on teejuht, mis aitab meid meie arenguteel edasi.

Tunnet ma tunnen, näiteks tunnen rõõmu, kurbust, viha jne. Ma lihtsalt tunnen teda. Tunne on kogetav kehalisena südames, kurgus, kõhus. Emotsiooni puhul aga ma samastun sellega – ma muutun ise vihaseks, kurvaks rõõmsaks jne. Ja tunnetus on peas. See on nagu mõte sellest, et mina olen vihane. Emotsioon võib olla negatiivne või positiivne. Tunded on neutraalsed, pole head või halba, kõik on võrdväärne.

Allasurutud tunded ja emotsioonid

Paraku on meie ühiskonnas normaalne tunda ainult teatud tundeid ja emotsioone. Seega oleme õppinud oma  tõelisi tundeid varjama, ignoreerima või nendest mitte rääkima, kartes saada teiste halvakspanu osaliseks. Kardetakse  tunda “negatiivseid” tundeid ja emotsioone”  nagu kurbust, valu, viha või hirmu. Arvatakse, et selliste tunnete ja emotsioonide tundmine muudab meid negatiivseks või halvaks inimeseks. Inimesed püüavad oma tundeid või emotsioone vältida neid ignoreerides, teeseldes nagu midagi poleks juhtunud. Paljudel juhtudel kasutatakse toitu, alkoholi või uimasteid oma tunnete tuimestamiseks. Oma “negatiivseid ” tundeid võidakse varjata koguni naeratuse ja rõõmsameelsuse taha, väliselt naeratades kuid sisemiselt nuttes.

Tunnetel on väga tugev energia ja neid alla surudes see energia ei kao, vaid talletub kehasse. Seetõttu on oluline jälgida enda sees toimuvat ja osata oma tundeid õigel hetkel teadvustada ja neid väljendada. Meie keha annab meile alati märku kui midagi on korrast ära, seljuhul on keha tihti pinges- lõug krampis, hambad tugevast koos, õlad üles tõstetud, kulm kipras, hingamine kiire ja katkendlik. Tunnete alla surumine põhjustab tihti ka füüsilist valu. Pikalt kehasse peidetuna võib rasketest tunnetest lõpuks saada füüsiline haigus. Kõik alla surutud tunded talletuvad kehasse ja põhjustavad seal erinevaid haigusi ning energia blokeeringuid. Kindlad tunded on traditsionaalselt seotud erinevate organitega kehas. Näiteks viha kahjustab maksa, hirm kahjustab neere ja elurõõmu puudumine südant.

Tundeid alla surudes või neid ignoreerides ei ole võimalik tunda elusolemisest rõõmu ega kuulda ka oma intuitiivset häält. See muudab meid tuimaks ja tundetuks. Surudes alla oma tundeid, surume alla ka oma elujõudu ja energiat. Allasurutud tunnetest tekivad lõpuks emotsioonid. Heal juhul nad purskuvad välja ja see vabastab sind negatiivsest kandamist. Halb asi on aga see, et nii võivad need emotsioonid tekkida ebasobival ajal ja kohas ning põhjustada palju ebameeldivusi sulle endale ja sind ümbritsevatele inimestele

Teadvustades ja aksepteerides oma tundeid, ei saa need emotsioonidena üle pea kasvada

Me ei saa kontrollida oma tundeid, kuid me saame valida kuidas me nendele reageerime.  Me saame mõjutada oma emotsioone ja nende väljendamist. Tundeid saab teadvustada enne kui nad emotsiooniks muutuvad. Kui oleme õppinud oma tunnetest aru saama ega suru neid alla, siis me enam ei reageeri neile valulikult ja oskame oma tunnete ning emotsioonidega paremini toime tulla. Tunnistades endale tunnete olemasolu ja neid mõistes ei kasva meil emotsioonid ülepea. Nii saavad nad kehast väljuda ega jää sinna paljudeks aastateks lukku ega saa seal “pahandust” teha.  Tähtis on õppida oma tundeid teadvustama just hetkel, mil nad tekivad. Siis tuled nendega paremini toime kui need kunagi hiljem emotsioonidena paisu tagant välja purskuvad. Osates kuulata ja vabastada oma tundeid kohe, jääd ise puhtaks ega kogu endasse emotsionaalset “prahti”.

Hirm kui tunne hoiatab sind ebameeldivate olukordade ees, võides päästa su elu. Hirmu tundmine on reaalne oht, mis toimub sinuga just praegu. Hirmu tähelepanuta jätmine võib põhjustada näiteks ärevust. Hirm kui emotsioon võib olla põhjendamatu, kus pole reaalse olukorraga mingit pistmist. Nii võib hirmust saada piirang. Kui sa lähed hirmu sisse ja vaatad seal ringi ja näed minevikus olnut või kujutad ette tulevikku,  siis sa saad aru, et tegemist on tegelikult ainult kujutlusega sinu peas.

Kurbus kui tunne on seotud südame avamisega. Kui lubad endal nutta ja olla kurb, siis su süda avaneb. Näiteks lein on sügav kurbus, mille läbielamine võimaldab meil möödunuga hüvasti jätta ja end uuele avada. Kurbust kui emotsiooni võib oma peas esile kutsuda korduvalt ja lõpmatult, alati kui kui miski meile minevikus toimunut meenutab. Sellisel juhul me ei lase oma kurbusel minna ning see muutub väsitavaks ja kurnavaks.

Viha kui tunne aitab sul rasketest olukordadest läbi minna, andes sulle jõudu. Viha tundmine on igati normaalne tunne. Viha alla surudes hakkad oma ellu tõmbama inimesi ja olukordi, mis sind vihastaksid. Aga teistpidi, viha mis on muutunud  emotsiooniks võib hakata sind valitsema ja sa ei anna endale oma tegudest enam aru. Nii võid sa vihahoos teha pöördumatut kahju endale ja lähedastele.

Süütunne on samuti vajalik kuna aitab sul mõista, et sa pole õigel teel. Emotsiooniks muutunud süütunne võib panna sind pea igas olukorras tundma, et sa ei mõelnud või käitunud õigesti. See rõhub südant ja võib viia enesehävitamiseni.

Armastus kui tunne on kõikehõlmav, tingimusteta, kestev,  mõistev, see on aksepteerimine teisi inimesi ja olukordi nii nagu need on.  Armastus kui emotsioon on tingimustega, sõltuv ega ole püsiv.

Kaastunne kui tunne on samuti armastus  kõige elava vastu, see on aksepteermine olukordi ja inimesi nii nagu need on, see on mõistmine ja empaatia. Kaastunne kui emotsioon on valikuline, tingimustega. Kaasatundmise asemel toimub kaasaelamine.

Kui me oskame endas toimuvale nime anda, siis ongi see juba mõistmine

Meil on võime tunda lugematuid erinevaid emotsioone ja tundeid päeva jooksul. Vaata enda sisse ja proovi aru saada, mida sa hetkel tunned.

Viha – raev, vimm, ärritus, nördimus, meelehärm, kibestumus, vaenulikkus, meelepaha, ebakindlus ärrituvus, kriitilisus, vägivaldus, agressivsus, armukadedus, väärtusetus,
Hirm – ärevus, kartus, närvilisus, mure, jahmatus, halb eelaimus, ettevaatlikus, kõhklus, ärrituvus, õudus, ehmatus, paanika, rahutus
Rõõm-Õnnetunne, nauding, lõbusus, rõõm, kergendus, rahulolu, õndsus, uhkus, erutus, võlutus, rahuldus, eufooria, empaatia, pühadus, pühalikkus,tunnustus, sõbralikkus, headus, poolehoid, imetlemine, uudishimu
Armastus – kaastunne , usaldus, siirus, avatus, lahkus, empaatia, kiindumus
Üllatus – imestus, šokk, hämmastus, elevus
Vastikus – põlgus, põlastus, halvakspanu, jälestus, vastumeelsus, ebameeldivuse tunne, ärritus, kriitilisus
Kurbus – murelikkus, kurvastus, rõõmutus, süngus, melanhoolsus, enesehaletsus, üksildus, nukrus, meeleheide, depressioon, pettumus, tühjus, ohvrimeelsus
Häbisüütunne, kohmetus, süümepiin, alandus, kahetsus
Otsustavus, meelekindlus, vastutustunne, mängulisus, inspireeritus, voolavus, kergus, unisus, tardumus, abitus, haavatavus, haavumine, solvumine, joovastus, ebamugavus, mugavus

Meditatsioon oma tunnetega kontakti saavutamiseks

Püüa leida iga päev aega, et mõned minutid rahulikult istuda, sulgeda silmad ja panna tähele, mis sinuga toimub nüüd ja praegu. Mida sa tunned antud hetkel? Mine oma peast alla- kurgu piirkonda, südame piirkonda, kõhu piirkonda. Pane täehele milliseid tundeid sa oma kehas tunned. Kas kurk on kähe, kõhus keerab või tunned soojust südames? Anna sellele tundele hääl, nimeta see tunne. On see ärevus, hirm või hoopis armastus, kaastunne? Ole aus enda suhtes. Ära karda oma tundeid. Aktsepteeri neid nii nagu nad on. Ära ilusta midagi, ära pane juurde, ega võta vähemaks. Lihtsalt koge oma tundeid, see ei tähenda, et pead tegutsema. Sa lihtsalt istud ja tunned. Tunne oma tundeid nii sügavalt kuni sul tekib neist küllastus. Siis küsi endalt, mida see tunne tahab sulle öelda, mida sa peaksid tegema? Ole armastav ja mõistev oma tunnete suhtes. Ole avatud ja  valmis edasi liikuma, õppima ja arenema.

Usalda oma tundeid

Kui oled saanud oma tunnetega kontakti, siis saad kasutada oma tundeid otsuste ja valikute tegemisel. Tunded juhivad sind sinu arengu teel edasi.Olles paremas kontakis oma tunnetga, saame me paremini aru ka teiste tunnetest. See muudab meid empaatilisemaks, hoolivamaks, kaastundlikumaks ja armastavamaks. Jälle üks samm lähemale maailma paremaks paigaks muutmisel.

 Kasutataud kirjandus:

Tekst pärineb Egle Koppeli ja  Katre Rajuri Naiste meditatsiooni õhtu materjalidest.

Tunne oma keha

Loodus ja inimene on arenenud miljonite aastate jooksul. Inimeste ja loomade ellujäämisoskused on olnud kohati lausa üleloomulikud.  Teadus tuleb välja aina uute leidude ja avastustega inimeste uskumatute funktsioonide ja võimete kohta. Tuleb välja, et mitte ükski osa meie kehas pole ebavajalik, igal organil ja rakul on oma kindel ülesanne ja funktsioon, me lihtsalt ei tunne oma keha veel piisavalt hästi. Inimese keha on tänaseni veel lõpuni avastamata, salapärane ja müstiline, kuid ometi nii lihtne ja loogiline. Ühes sekundis toimub meie keha ühes rakus miljard erinevat reaktsiooni, mis on inimmõistuse jaoks täiesti hoomamatu. Kõige mõistmiseks, mõõtmiseks ja analüüsimiseks pole meil veel ei teadlikkust ega vahendeid.

Kuid oma keha tundmiseks saab igaüks palju ise ära teha. Me saame oma keha suhtes olla tähelepanelikumad ja austavamad. Õppida oma keha paremini tunnetama ja tema vajaduste eest hoolitsema, et elada oma kehas täisväärtuslikku elu.

                      Meie keha on  puhas ime-  täiuslik, ilus, müstiline ja salapärane

Mõningaid huvitavaid fakte keha kohta. Kas sa teadsid et:

 • Umbes kümme  triljonit rakku on omavahel koondunud hästitoimivaks kogukonnaks, moodustades inimese.
 • Inimene uuendab end iga päev. Inimese  keha toodab 25 miljonit uut rakku sekundis ja igas minutis sureb 300 000 rakku.
 • Inimesed koosnevad sõna otseses mõttes tähetolmust. Igas meie kehas olevas rakus on elemente, mis on pärit supernoovaplahvatustest. Need on näiteks raud meie veres, kaltsium meie luudes ja keratiin meie juustes.
 • Inimesel pole ühtegi organit, mida ei leiduks ka teistel imetajatel.
 • Erinevatel andmetel koosneb meie keha 70-90 % veest.
 • Inimese DNA on 50 % sama mis banaanil ja 98,6 % sama, mis shimpansil.
 • Meie närviimpulsid liiguvad aju ja keha erinevate osade vahel kiirusega 170 miili tunnis.
 • Magades me kasvame, päeval kahaneme. Hommikuti oleme kuni 1 cm võrra pikemad kui õhtul.
 • Kõrvad, nina ja labajalad kasvavad surmani.
 • Sarnaselt näpujäljele on ka iga inimese keelel täiesti unikaalne muster.
 • Sündides on inimesel 350 luud, kuid täiskasvanuna on neid vaid 206. Paljud luud kasvavad kokku.
 • Inimese seedekulgla pikkus on kuni 9 meetrit.
 • Me toimime paljuski tänu bakteritele. Igal inimesel on kehas umbes 2 kilogrammi baktereid ja mikroorganisme ilma kelleta me elada ei saaks. Juba ainuüksi inimese suus leidub rohkem baktereid kui inimesi maapeal kokku.
 • Nahk on keha suurim organ ning kuni 60% sellest, mis me paneme oma nahale, imendub meie organismi. Seega tasub olla tähelepanelik selle suhtes, mida oma nahale määrime.
 • Enamus tolmu, mis tekib kodudes, koosneb inimese enda surnud naha kübemetest. Inimese elu jooksul tekib neid umbes 18 kilo.
 • Hingamise, higistamise ja väljaheidetega eritame keskmiselt 3-3,5 liitrit vedelikku päevas. Seega on vaja igapäev tarbida samapalju vedelikku asemele.
 • Sinu maksal on teadaolevalt üle 5oo erineva funktsiooni. Kui lõigata ära kolmveerand maksast, kasvatab ta end umbes nelja nädalaga tagasi.
 • Inimese kopsud mahutavad kuni 10 liitrit õhku, kuid keskmiselt hingab  inimene  korraga vaid pool liitrit õhku sisse.
 • Süda on umbes rusika suurune. Ta on tugevaim lihas kehas, mis lööb keskmiselt 100 000 korda päevas
  Sinu südamelöögid löövad muusikaga ühes taktis.
 • Naise  süda  lööb kiiremini kui meestel.
 • Me näeme, et naiste ja meeste kehad on erinevad, kuid naiste ja meeste aju on samuti erinevalt üles ehitatud. Naiste ajus on rohkem ühendusi erinevate aju piirkondade vahel ja meestel on rohkem ühendusi erinevate ajupiirkondade sees, mis paneb naised ja mehed täiesti erinevalt mõtlema ja tegutsema. Samuti on naistel aktiivsem parem ehk loominguline ja intuitiivne ajupoolkera ja meestel on aktiivsem vasak ehk loogiline ajupoolkera.
 • Käbinääre toodab meile hormooni nimega melatoniin, mis reguleerib muu hulgas ka ärkveloleku ja magamise tsüklit. Ehkki käbinäärme füsioloogilisi omadusi veel täielikult ei mõisteta, peetakse seda sillaks füüsilise ja vaimse maailma vahel. Käbinääret kutsutakse ka kolmandaks silmaks.
 • Pimesool ei olegi kasutu, see on koduks headele bakteritele, aidates seedimisel paremini funktsioneerida.
 • Kehas on kokku üle 650 lihase. Me kasutame rääkides üle 72 erineva muskli. Ühe sõna lausumiseks peavad koostööd tegema üle 70 lihase, naeratamisel kasutame 17 lihast. Paigal seistes kasutab keha tasakaalu hoidmiseks 300 lihast.
 • Liigeste valu võib ennustada ilmamuutust.
 • Köhatades ei tunne valu.
 • Inimese taandareng toimub palju kiiremini kui areng.
 • Elu- surma situatsioonides võib inimesel tekkida üleloomulik füüsiline jõud ehk meeletu adrenaliinitulv, mistõttu võime liigutada ” mägesid”.
 • Inimese kehaehitus on looduse poolt konstrueeritud palju tugevam, kui seda inimesed praegu usuvad ja arvavad. Isegi teadlased on veendunud, et inimene on võimeline elama 125 aastaseks – kui mitte rohkem.
 • Meie kehal on suurepärane ja müstiline võime end ise tervendada. Kui lõikad kogemata näppu, siis kasvab haav ise kinni ja paraneb, kui murrad kondid, siis kasvavad nad taas kokku. Meie keha on võimeline ravima vähki, peatama vananemist, väljutama toksiine, võitlema põletikega- ehk hoidma sind terve ja vitaalsena. Meie keha ja meele ravimissüsteem on praktiliselt limiteeringuteta kui me lubame sel toimida.

Me teame, et inimesel on 5 meelt. Tegelikkuses on neid meeli palju rohkem ja need kõik on meile hädavajalikud:

 • haistmis/meel
 • maitsmis/meel
 • kompimis/meel
 • nägemis/meel
 • kuulmis/meel
 • huumori/meel
 • ilu /meel
 • rütmi/meel
 • intuitiivne/meel
 • negatiivne/meel
 • positivne/meel
 • temperatuuri tunnetamise meel
 • rõhu ja surve tunnetamise meel
 • tasakaalu tunnetamise meel
 • janu tunnetamise meel
 • nälja tunnetamise meel
 • täiskõhu tunnetamise meel
 • magneetilise välja tunnetamise meel
 • aja tunnetamise meel
 • oma keha tunnetamise meel
 • hingelise  ja füüsilise valu ning heaolu tunnetamise meel

Juuksed ja karvad on meile palju vajalikumad kui me arvame

 • Juuksekarvu on meie peas umbes 100 000
 • Keskmiselt kaotab inimene päevas 100-150 juuksekarva
 • Üks juuksekarv suudab kanda 3 kilogrammi raskust. Terve peatäis juukseid suudab kanda 12 tonni raskust.
 • Arvatakse, et kui juukseid mitte lõigata, siis kasvavad nad maani. See pole tõsi, nad kasvavad ainult teatud pikkuseni ja siis nende kasv peatub. Enamus inimestel kasvavad juuksed näiteks ainult keskkohani. Kui lõigata ära meie ripsmed või kulmud, juuksed, habe või muud kehakarvad, siis kasvavad nad tagasi täpselt sama pikaks nagu nad olid enne.
 • Meil on arvuliselt samapalju karvu kui shimpansil, inimese karvad on lihtsalt väiksemad.
 • Kehakarvad aitavad meil hoida õiget kehatemperatuuri ja kaitsevad erinevaid kehaosi.
 • Karvad ja juuksed kaitsevad meid ultraviolettkiirguse kahjuliku mõju eest.
 • Juustes toimub D vitamiini süntees samuti nagu nahalgi, mida pikemad on juuksed, seda rohkem D vitamiini tekib.
 • Juuksed on meie närvisüsteemi pikendus, meie antennid, mis toovad meile suurepärase kvaliteediga kosmilist energiat.
 • Juuksed säilitavad keha enda elektromagneetilist kiirgust, mõjudes antennina aura jaoks.

Inimene ei eksisteeri ainult füüsilisel tasandil vaid ka vaimsel, hingelisel ja emotsionaalsel. Kõik tasandid on omavahel seotud ja kooskõlas

 • Meie tunnetel on füüsiline valu. Me tunneme tugevaid emotsioone füüsiliselt- kurbus, lein, rõõm jne.
 • Meie kehal on mälu, mis peegeldab kõike, mida ta on läbi elanud, jäädvustades sinna kogunenud ja väljaelamata tunded energiablokeeringutena. Traumaatilised sündmused talletuvad inimkehasse nagu aastaringid puutüvesse.
 • Keha reageerib sinu mõtetele,  tunnetele ja uskumustele. Kui vihkad oma keha, siis keha vastab sellele haigustega kui armastad oma keha, on keha terve ja ilus. Keha on isegi võimeline kasvatama omale uued hambad, käe või jala, kui sa seda siiralt usud. Aju kontrollib kõikide keharakkude käitumist.
 • Keha reageerib keskkonnale ja selle muutustele. Olenevalt keskkonnast käitub inimese keha erinevalt.
 • Pikaajaline pidev emotsionaalne ja füüsiline kurnatus, nagu näiteks ülejõukäiv töö, probleemid kodus, pidev kurvameelsus või apaatia ja viha võib viib keha immuunsuse nõrgenemiseni.

Keha on hinge kodu. Terviklik lähenemine inimesele kaasab alati keha, hinge ja vaimu.

 • Reinkarnatsiooni- ehk ümbersünniteooria järgi oleme me midagi enamat kui füüsiline keha ja meie kõrgem mina või meie hing elab edasi ka pärast seda, mida me nimetame „surmaks“, taassündides uues kehas, et meie vaim saaks täiustuda.
 • Meie hinged on kogu aeg ühenduses universumi rikkuste ja väega, kuid kui keha ja hinge vahel puudub harmoonia, ei saa universumi rikkused meie kaudu väljenduda.
 • Vaimne tegevus pole inimeksistentsi eiramine ega inimpiiratuse üleloomulik väljendus. See toob rohkem valgust ja armastust inimkogemusse.
 • Teadlane  nimega MacDougall arvestas välja, et meie pärast surma on inimesed 21 grammi kergemad. On see tõesti meie hinge füüsiline kaal?

Ja selline näeb välja inimese silm lähedalt.

Kui silm oleks digitaalkaamera, siis oleks sellel 576  megapixlit. Silm suudab töödelda 36 000 bitti tunnis. Silm on ainuke organ, mis ei kasva, see on sünnist surmani sama suurune. Me saame 90%  informatsiooni välisilmast oma silmadega. Kuid selleks, et  näha oma hinge, peame sulgema oma silmad.

Keha on inimterviku füüsiline väljendus. Selleks, et elada täisväärtuslikku elu, tuleb olla oma kehaga väga heas kontaktis, seda tunnetades, austades ja armastades ning selle eest hoolitsedes.

Inimkeha on uskumatult tugev ja ta on võimeline vastu pidama ka kõige karmimates tingimustes, keha võib taluda aastakümneid või isegi generatsioone väärkohtlemist ja väärtoitumist, et me inimestena säiliks. Kuid me peame arvestama sellega, et meie inimesed oleme seotud maa, looduse ja päiksesüsteemiga väga tihedalt. Meie tegevus mõjutab kõiki ja vastupidi. Et laitmatult toimida vajab meie keha:

images-3
 • Päikest ja naturaalset päevavalgust.
 • Puhast, värsket õhku.
 • Puhast vett.
 • Inimesele loomuomast naturaalset toitu.
 • Loomulikku ökosüsteemi.
 • Kontakti maa, looduse, loomade ja teiste inimestega.
 • Teise inimese puudutust, kallistust, silitust. Imik sureb kui teda ei puudutata.
 • Piisavalt und, ehk 7-8 tundi ööpevas. Juba üks magamata öö võrdub peapõrutusega.
 • Piisavalt liikumist.
 • Loomingulist tegevust.
 • Ühtekuuluvustunnet.
 • Armastust ja kaastunnet.

Keha  on kõige imelisem asi, mis sul on.  Armasta ja austa oma keha!

Kasutatud allikad

 • http://www.did-you-knows.com/did-you-know-facts/human-body.php?page=3
 • http://www.readersdigest.ca/health/13-surprising-things-you-didnt-know-about-your-body
 • http://www.knowyourbody.net
 • http://news.distractify.com/dark/trivial-facts/amazing-facts-about-the-human-body/?v=1
 • http://www.guardian.co.uk/science/2013/jan/27/20-human-body-facts-science Business Insider: http://www.businessinsider.com/15-bizarre-facts-about-the-human-body-2013-1 How Stuff Works: http://health.howstuffworks.com/human-body/parts/16-unusual-facts-about-the-human-body3.htm
 • http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/07/humans-have-a-lot-more-than-five-senses/

Pimesool on vajalik

Siiani on arvatud, et pimesool ehk ussripirk on üks keha kõige mõttetumaid ja ebaolulisemaid organeid, mis on evolutsiooni käigus kaotanud igasuguse funktsionaalsuse. Arvatakse, et tulevikus kaob pimesool inimesel nagunii.

Miski ei ole aga tõest kaugemal. Looduses pole miski üleliigne, igal asjal on oma funktsioon, ka ükski organ meie kehas pole kasutu. Meie inimesed arvame, et teame kõike aga see pole päris nii. Siiani ei ole täpselt teada kõik pimesoole funktsioonid, kuid uuemad uuringud näitavad, et pimesoole üks funktsioon näib olevat seotud inimese seedetraktis elavate bakteritega. On avastatud, et pimesool aitab meil hoida korras miklofloorat kehas ehk heade ja halbade bakterite tasakaalu. Pimesooles asub nn. heade bakterite varjupaik kuhu nad saavad mõne raske haiguse korral nagu koolera või düsenteeria eest sinna ” peitu pugeda” , et hiljem “olukord ” jälle üle võtta.

Pimesooles leidub ka kõrges konsentratsioonis lümfoidseid folikuliite, mis on üheks oluliseks immuunsüsteemi osaks. Seega on pimesool osake immuunsüsteemist. Pimesool mängib rolli ka meie biokeemilistes ja psüholoogilistes protsessides.

Mikrofloora tähtsus organismis

 Organismide sees ja välispinnal elab hinnanguliselt 2-3 kg. erinevaid mikroorganisme, mis moodustavad organismi normaalse mikrofloora. Mikroorganisme on inimese organismis nende hulgalt umbes 10 korda rohkem kui tema enda keharakke kokku. Enamik inimese mikroobe asub soolestikus, enim jämesooles, kuid normaalne mikrofloora on olemas ka suguteedes, suus, hingamisteedes, nahal ja mujal. Peamiselt leidub soolestikus bifidobakterid, bakteroide, piimhappebakterid ja soolekepikesi.

Inimorganismi mikrofloora hakkab kujunema alates sünnist, mil steriilne loode liigub läbi mikroorganismide poolt tugevasti asustatud sünnitusteede. Suurema osa oma esimestest mikroobidest saabki vastsündinu just ema tupest ja nahalt. Keisrilõikega sündinud lapsed on seepärast tavalistest palju õrnemad ning nende normaalse mikrofloora kujunemine on tõsiselt häiritud. Igas inimeses on mikroorganismide liigiline koostis praktiliselt unikaalne, millest tuleneb ka inimese spetsiifiline lõhn.

Oluline on aga see, et meie immuusüsteemi tugevus oleneb 80% seedesüsteemist ning heade bakterite olemasolu on siin suure tähtsusega. Normaalne mikrofloora on immuunsüsteemi esimene rinne, kaitstes organismi haigustekitajate eest, takistades organismis kahjulike bakterite kinnitumist kudedele.

Toitainete lõhustamine, seedeensüümide produktsiooni stimuleerimine ja sooleperistaltika regulatsioon on otseses sõltuvuses mikrofloorast. Mikrofloora asukad osalevad ka ainevahetuses -vitamiinide ning aminohapete sünteesis ja rasvade lõhustamisel ning kasulike bioaktiivsete ainete (vitamiinid, hormoonid, fermendid, immuunsüsteemi elemendid jne.) väljatöötamisega. Lisaks tegeleb normaalne mikrofloora toksiinide ka kahjulike ainete neutraliseerimisega, hoiab normaalsena kolesteroolitaset veres, gaasisisaldust soolestikus, tagab ainevahetuse ja hormonaalse tasakaalu stabiilsuse, takistab kivide moodustumist organites ja isegi vähihaiguste teket.

Mikrofloora tasakaalutus võib väljenduda:

 • seedeprobleemidena- krooniline kõhulahtisus või kõhukinnisus, pidevad kõhugaasi ja puhitused
 • allergiatena
 • nahaprobleemidena-seentõved, ekseemid, akne, liiga kuiv või rasune nahk
 • kõrvetistena

Elu ilma pimesooleta

Pimesoole põletikud ja sellele kaasnenud pimesoole lõikus on saanud üsna tavaliseks nähtuseks kaasaja ühiskonnas. Kuna pimesoole äge põletik võib lõppeda surmaga, siis see tavaliselt opereeritakse. Samas väiksemate põletike korral proovitakse pimesoolt ka juba ravida. Iseenesest on pimesoole lõikus lihtne ja kiire operatsioon. Pärast operatsiooni saab inimene oma tavapärast elu edasi ilma, et ta pimesoolest mingit silmaga nähtavat või käega katsutavat puudust tunneks.

Jah, meie keha on niivõrd targalt konstrueeritud, et me tõepoolest saame elada ilma ühe või teise organita. Pimesoole, kurgumandlite, neeru või sapipõie puudumisel võtavad paljud teised organid nende funktsioonid üle, et me saaksime edasi elada. Me kõik saame aru, kui raske oleks elada ilma käe või jalata, kuid me ei adu, et tegelikult on kõik keha osad sama tähtsad. Kui meil puudub kasvõi üks ” jupp “, siis pole me enam tervik ja kogu organism kannatab selle tõttu vähemal või rohkemal määral. Seepärast on oluline hoida ama keha igat osa niipalju kui vähegi võimalik.

Pimesoole puudumisel halveneb mikrofloora ja nõrgeneb immuunsus. Kehal on tunduvalt raskem võidelda halbade bakteritega ning põletikud ja sellega kaasnevad haigused on seetõttu kerged tekkima. Pimesoole puudumisel suureneb risk Chroni tõveks ja allergiateks, ebasobiva toidu söömisel võib kergelt tekkida ka düsbakterioos ehk kõhulahtisus.

Kuidas toitumisega pimesoole funktsiooni toetada

Öeldakse, et pimesoole põletikku pole võimalik ennetada. Samas on pimesoole põletik levinud riikides kus tarbitakse palju rafineeritud, töödeldud, kiudainevaest toitu. Põletikku tekitavadki happelised toidud ehk tugevalt töödeldud ja tugevalt maitsestatud toidud nagu valge suhkur, valge sool (laua sool) valge jahu, valge riis ja teised tugevalt töödeldud tooted, ka liigne loomne valk nagu liha, muna ja piimatooted. Kui põhitoiduks on kiudainerikkad värsked aed- ja puuviljad ning täisteravili on risk pimesoolepõletikuks väga väike.

Arvatakse, et heade bakterite taastamine on ka ilma pimesooleta väga lihtne. Kahjuks pole see sugugi nii kerge. Me elame ajal kus tarbitakse palju antibiootikume, klooriga rikastatud joogivett, antibeebi pille, suhkrut, töödeldud toite ja muud ebasoodsat, mis hävitavad kasuliku mikrofloora, lastes vohada halbadel bakteritel, parasiitidel, hallitus- ja pärmseentel.

Neil kel enam pimesoolt ei ole, on lisaks tervislikule kiudainerikkale toitumisele abiks regulaarselt tarbida ka naturaalselt hapendatud tooteid nagu värske hapukurk, värske hapukapsas, miso,  naturaalne  pastöriseerimata suhkruvaba jogurt ja muid tooteid mis sisaldavad häid baktereid. Jogurt ei pea tingimata olema lehmapiimast. Häid baktereid saab kasvatada ka kodustes tingimustes ka mõne taimse piima sees. Kui aga mikrofloora on tasakaalust juba väljas, siis võivad abiks olla ka kvaliteetsed probiootikumid.

Kasutatud allikad

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Vermiform_appendix
 2. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/09/17/your-appendix-is-useful-after-all.aspx
 3. http://digestive.niddk.nih.gov/ddISeases/pubs/appendicitis/index.aspx
 4. http://www.drweil.com/drw/u/QAA401080/Do-You-Need-Your-Appendix.html
 5. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090820175901.htm
 6. https://www.google.ee/?gws_rd=ssl#q=appendix+is+nessesary
 7. http://jezebel.com/5890422/oops-looks-like-you-might-need-your-appendix-after-all
 8. http://creation.com/your-appendix-its-there-for-a-reason
 9. http://www.drdavidwilliams.com/should-you-have-appendix-removed/#axzz34B06ruBs
 10. https://answersingenesis.org/human-body/vestigial-organs/the-human-vermiform-appendix/
 11. http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/mikrobioloogia/?MIKROFLOORA

Hea uni, hea tervis

Magamisvajadus on elu üheks suurimaks müsteeriumiks. Me ei saa elada ilma magamiseta. Teadaolevalt  ei ole magamine ainult aja raiskamine ja selle pealt kokkuhoidmisega võib teha oma kehale karuteene.  Hea uni on  üks tervise ja hea elukvaliteedi nurgakividest. Kvaliteetne uni aitab korras hoida nii füüsilise kui mentaalse tervise, tagades ka emotsionaalse heaolu. Lapsed näiteks kasvavad magades, samal ajal  toimub ka informatsiooni läbitöötamine ja talletamine, mis omakorda soodustab õppimist ja asjadest arusaamist.

See kuidas ja palju me magame mõjutab  meie emotsioone, mõtlemist, reageerimist, töötegemist, õppimist, otsuste tegemist, tähelepanelikkust, loovust, immuunsust ning füüsilist tervist ja  hormonaalset tasakaalu.

Hea  ja piisavalt magatud uni pikendab eluiga, parandab mälu, parandab loovust, teravdab, tähelepanelikkust, vähendab stressi ja depressiooni.

Une faasid ja astmed

Unel on kaks põhifaasi: NREM (non rapid eye movement) ehk rahulik, aeglane, ilma silmaliigutusteta uni ja REM (rapid eye movement) ehk kiirete silmaliigutustega uni. Une ja ärkveloleku tsüklit mõjutab käbinääre, mis muudab valguse elektriimpulssideks energetiserides igat rakku kehas.

1. aste – kerge uni, kestusega kuni 2 minutit. Keha lõdvestub, kaovad ärkveloleku ajal valitsenud alfalained.
2. aste – uinumine, kestusega u 20 minutit. Südame töö ja hingamine aeglustuvad. Silmalaud on suletud, silmad võivad aeglaselt liikuda. See aste hõlmab 45–55% kogu uneajast.
3. aste – Üleminek deltaune staadiumisse. Selles astmes tekivad aeglased suure amplituudiga deltalained. See aste hõlmab 3–8% kogu uneajast.
4. aste – sügav uni ehk deltauni. Silmamunad püsivad paigal. Sel ajal on magajat kõige raskem üles ajada. See aste hõlmab 10–15% kogu uneajast. Sel ajal on võimalik ka unes käimine ja unes rääkimine.
5. aste – Kiire ehk paradoksaalne uni. Unenägude nägemise staadium. Seda nimetatakse ka REM-uneks kuna sel ajal liiguvad silmamunad kiiresti (REM – Rapid Eye Movement ehk kiire silmaliikumine).
REM uni tekib tavaliselt 70–90 minutit pärast uinumist esimese unetsükli lõpus. EEG näitab aju elektrilisuse aktiivsuse tõusu ja kohati võib see sarnaneda ärkvelolekule. See näitab, et magava inimese aju ei lülita ennast välja, vaid töötab vägagi aktiivselt, kohati isegi aktiivsemalt kui ärkvel olles.

Kui palju me und vajame?

Keskmise elueaga inimene veedab magades ligi 200 000 tundi.

 • Beebidel kulub magamiseks umbes 17 tundi ööpäevas
 • Väikelapsed vajavad 9-10 tundi ööpäevas
 • Enamuse täiskasvanud inimeste keskmine unevajadus on 7-9 tundi ööpäevas
 • Vanurid vajavad samapalju und kui täiskasvanud, kuigi vananedes läheb uni peale 3-4 tundi magamist kergesti ära.

Millal magada

Oluline on magada just öösel, mitte päeval. Inimene on nagu bioloogiline masin, mis on häälestatud naturaalse päikesevalguse järgi. Ideaalis sobib inimesele kõige paremini koos päikesega tõusmine ja koos päikeseloojanguga magama minemine. Meie keha reageerib päevavalgusele, kontrollides melatoniini, hormooni, mis aitab reguleerida meie unetsüklit. Selleks tuleb viibida õues  ilma päikeseprillideta. Ööpäevarütm on hormoniaalselt inimesel reguleeritud melatoniini tootmisega öösel ja seratoniini tootmisega päeval.

Krooniline unepuudus võib kaasa tuua tõsiseid terviseprobleeme

Unepuuduse tõttu ilmnevad inimesel tõsised psüühikahäired. 4-5 tundi ööpäevas magajatel on eluiga lühem kui tavamagajatel. Isegi ühekordne  vähene (4-5 tundi ) magamine põhjustab ebaselget mõtlemist järgmisel päeval.

Pikaajaline une defitsiit võib põhjustada:

 • Kõrget vererõhku
 • Kõrgendatud südamehaiguste riski
 • Immuunsüsteemi nõrgenemist
 • Kiirendada kasvajate kasvamist- laboris on leitud, et hiired, kes ei saa piisavalt magada, kasvab vähk kolm korda kiiremini.
 • Ebapiisav uni tekitab näljatunde, mida püütakse kompenseerida tihti liigsöömisega
 • Hallutsinatsioone
 • Närvilisust
 • Teise tüübi diabeeti haigestumise kõrgenenud riski

Ilu uni

Lisaks kõigele muule on une puudujääk ka su näost näha- kortsud, kuiv nahk, kottis ja väsinud silmaalused. Magamatus muudab sind ka tujukamaks ja närvilisemaks. Ka öösiti pidutsemine,  alkoholi joomine ja suitsetamie ei too näonahale paremaid uudiseid. Alkohol häirib tugevalt une kvaliteeti ja suitsetamine jätab näkku tugevad kortsud.

Uneprobleemid

Igal inimesel võib olla mingil perioodil probleeme normaalse unega. Tänapäeval on aga erinevad uneprobleemid väga laialdaselt levinud.

Krooniline unetus ehk insomnia on naiste seas , eriti peale 50 eluaastat ,üsna levinud tervisemure. Ei jääda voodisse minnes tükk aega( isegi tunde ) magama, kuigi ollakse väga väsinud.

On uuritud ja leitud, et keha kaotab magamisvõime siis kui ollakse tugevas stressis või kui  jääkained ja toksiinid on ummistanud keha kapillaarid ning vereringe ei suuda normaalselt töötada ja ajju jõuab liiga vähe oksügeeni.

images-3

Ka Väikeste beebide emad ei maga end tihti korralikult välja . Kuigi enamasti kannatab magamatuse käes just ema, kellel lapsuke juba kõhus olles magamist piirab, ei ole ka isad magamatusest pääsenud. Paljud lapsed hakkavad öösiti hästi magama alles lasteaeda minnes. Uuringud on näidanud, et 14% koolieelikuid ärkavad öösiti ja ajavad oma vanemadki üles. Et end magamatuse eest paremini kaitsta ja mitte aastaid kannatada kroonilise magamatuse käes, on väikeste laste vanematel võimalus koos lastega magama minna, et kompenseerida oma öist une puudujääki.

Vanemas eas on tihti ka see probleem,  et  jäädakse ruttu magama aga ärgatakse  keset ööd või varahommikul üles ega saada enam uuesti sõba silmale. Sellises olukorras võib aidata ka tukastamine päise päeva ajal. Mul on eredalt meeles lapsepõlv, kui vanaema kiiktoolis sukka kududes mingi hetk vaikselt norskama hakkas. Kuid juba mõne hetke pärast oli pea jälle püsti tagasi ja vardad liikusid kiiremini kui ei kunagi varem. Selline päevane kerge tukastamine nii 10-20 minutit, enne kui langed sügavasse REM unefaasi, võib olla vägagi kosutav. Hoiduda tuleks vaid peale kella kolme päeval magamast, et mitte rikkuda õhtust magamajäämist.

Ka kundalini joogide hulgas on “päevanäp” teada tuntud, soovitusega 11 minutit. Alles mõned põlved tagasi tõusidki ju inimesed koos päikesetõusuga ja mingil hetkel päeval tukastasid pisut, et saada energiat ja pidada paremini vastu päeva lõpuni. Selline mõnus lühike värskust, jõudu, ilu ja energiat andev uinak  on palju effektiivsem kui tass kohvi ja lisaks veel kõvasti tervislikum kah.

Mõnedel on jälle nii, et magatakse  oma tunnid küll ilusti täis aga päeval ollakse ikka väsinud ja unine. Siis peaks üle vaatama oma elustiili ja toiduvaliku.

Unetust soodustavad toidud

 • Alkohol.  Klaasike veini õhtul teeb sind küll kiiresti uniseks ja esimese osa ööst magadki ehk hästi, kuid siis ärkad keset ööd ja teise osa ööst magad alkoholi mõju tõttu rahutult. Pikemas perspektiivis tekitab selline õhtune dringitamine ja ebakvaliteetne uni magamatuse sümptomeid.
 • Vürtsikaid toidud õhtusöögiks. Vürtsid on väga ergutava toimega ja on tehtud mitmeid uuringuid kus on leitud, et vürtsikad toidud õhtuti ei lase magama jääda ning öine uni on pinnapealne ning 3 ja 4 astme sügavat und peaaegu ei tekigi.
 • Rasvased toidud panevad seedimisele suure koormuse, mistõttu tekib küll organismis väsimus aga uinuda pole sellegipoolest kerge ja magades toimub rahutu käljelt küljele nihelemine. Piira rasvaste, eriti tugevalt töödeldud toitude osakaalu oma menüüs aga ka kõrge rasvasisaldusega piima – ja lihatoodete tarbimist.
 • Rikkalikust õhtusöögist loobumine vähemalt neli tundi enne magamaminekut soodustab kvaliteetsemat und. Õhtuti tasuks kõht vaid pooleldi täis süüa. Mõjub ka libiidole paremini.
 • Kohvi ja teisi koffeiini sisaldavaid jooke tuleks vältida vähemalt 6 tundi enne magama minemist. Kui see ei aita, siis loobu ka hommikusest kohvist, see võib teha imesid.Kohv muudab meid erksaks tänu neerupealsete piitsutamisele ja adrenaliini liigtootmisele, mis kurnab tegelikult inimest, kasutades ära viimsedki jõuvarud, tekitades sõltuvust.  Kofeiini maksimum kontsentratsioon saabub 30-60 minuti pärast. Pool kogusest on veel alles 4-6 tunni pärast.
 • Tume shokolaad sisaldab samuti pisut koffeiini aga ka theobrobiini, mis on samuti stimulant ega lase uinuda. Kui sul on uneprobleemid, siis loobu shokolaadist 5 tundi enne magama minekut.

Toidud hea une jaoks. 

Toidud mis on rikkad magneesiumi ja B grupi vitamiinide poolest. Mõned une eksperdid soovitavad lisandina tauriini, magneesiumi ja B6 vitamiini.

 • Mandlid on rikkad trüptofaani ja magneesiumi poolest, mis aitavad lihaseid lõdvesetada. Mandlis leiduvad valgud aitavad hoida veresuhkrutaseme ühtlasena magamise ajal. Proovi peotäis leotatud mandleid tunnike enne magama minekut.
 • Kirsid– on melatoniinirikkad. Melatoniin on kemikaal, mis kontrollib keha sisemist kella, mis reguleerib und. Kirsse soovitatakse süüa 1 tund enne magamaminekut või enne reisi kui soovitakse näiteks lennukis magama jääda.
 • Rahustavad teed nagu piparmündi  ja kummeli tee. Kummelitees olevad aminohapped aitavad lõõgastuda ja mõjuvad kerge rahustina. Piparmünditeel on rahustav ja valuvaigistav toime. Piparmünt aitab neuroosi, unetuse ja liigse erutuvuse vastu. Kuid ära joo vahetult enne magamaminekut, muidu oled sunnitud pissihäda peale keset ööd ikkagi üles ärkama.
 • Köögiviljad nagu porgand, seller ja spinati sisaldavad kaltsiumi ja magneesiumi, mis alandavad vererõhku, vähendavad stressi ja rahustavad.
 • Banaanid on praktiliselt kooritav unerohi. Kaalium ja magneesium aitavad musklitel lõõgastuda. Banaanid sisaldavad ka aminohapet L-trüptofaani, mis on seotud 5-HTP ajus, mis vahendab serotoniini( rahustavat heaolu hormooni) ja melatoniini.
 • Linaseemned sisaldavad palju omega 3 aga ka omega 6 ja omega 9, mis on kõik vajalikud, et tagada hea uni. Paljud inimesed on enda jaoks avastanud, et 1 teelusikatäis jahvatatud linaseemneid toob neile suurepärase une.
 • Mesi– kui suhkur on ergutava, rahutuks tegeva toimega, siis mees leiduv naturaalne suhkur on rahustava ja uinutava toimega.  Ravidoos on1 teelusikatäis enne magamaminekut.

Unevõlg

Students sleeping in lecture theatre

Kui 7-8 tundi und mõjub meile tervendavalt ja noorendavalt, kas siis 10-11 tundi mõjub äkki veel paremini? Kahjuks mitte, uuringud on näidanud, et pikemal perioodil kestev ülemagamine võrdub alamagamisega.

Kui sul aga mingil põhjusel jääb nädalas magamata juba 10 tundi, siis oleks mõistlik see tagasi magada. Näiteks võid järgmisel nädalal lisada oma magamisajale iga päev 1-2 tundi lisaks.

Kui sul on unevõlg tekkinud juba mitu nädalat, kuud või aastat,  siis oleks mõistlik võtta puhkus ja mitte selleks, et kolada mööda poode või teha kodus remonti, vaid selleks, et end korralikult välja magada. Soovitav oleks siis mitte tarbida stimulante nagu kohvi ja teisd koffeiin sisaldavaid jooke, mis maskeerivad su väsimust. Mine võimalikult vara magama ja maga nii kaua kui ärkad üles naturaalselt, ilma äratuskellata. Alguses võib uni kesta 12 tundi jutti või isegi rohkem, lõpuks peaks aga unevajadus täis saama ja su unemõõt loksub jälle paika.

Võimalusel ära tekita omale uut unevõlga.

Hea une nipid

Tihti  on hetk enne uinumist ainuke võimalus olla omaette ja seda ära kasutades hakatakse voodisse jõudes  mõtlema tagasi oma päevale ja  tulevasele päevale  ja  analüüsitakse, kuidas ühte või  teist asja teha või paremini teha.  Sündmused muudkui ketravad ja ketravad peas ega lase kuidagi uinuda.  Oluline oleks arvuti või teleri eest ära tulla juba mõnikümmend minutit varem, võtta aega  omaette olemiseks ja lõpetada eelneva ja järgneva päeva sündmustele mõtlemine enne voodisse minekut.

Hästi aitavad ka soe vann, massaz, rahustav muusika, päeval piisav liikumine, õhtul venitusharjutused ja mediteerimine. Suureks abiks on ühel ja samal ajal magamaminek ja ärkamine. Magamistuba võiks olla jahedam ja kottpime ning sealt võiks puududa televiisor, arvuti ja muud elektriseadmed, või siis võiks need vähemalt enne magamaminekut seinast välja tõmmata või hoida oma voodi juurest vähemalt 4 meetri kaugusel.

Ja veel, igaüks on oma elu superstaar, me lihtsalt unustame selle. Ja seda on vaja endale igapäev meelde tuletada, et garanteerida endale ilus uni , ilus päev ja ilus elu. Voodisse jõudes korda endale kuni uinumiseni: Ma olen armastus, ma olen rahu, ma olen terve, ma olen tark, ma olen ilus, ma olen hea, ma olen valgus,  ma olen……   : )

Uni on palju väärtuslikum kui me arvame. Kui annad oma kehale piisavalt puhkust ja head toitu, siis võid unustada “face liftid” ja ravimid, sest näed välja ilus, nooruslik ja terve!

images-1

Kasutatud kirjandus

 • http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/sdd/why.html
 • http://www.realfarmacy.com/the-5-best-and-5-worst-foods-for-sleep/
 • http://www.realfarmacy.com/33-keys-to-more-restful-sleep/
 • http://www.health.com/health/gallery/0,,20459221_last,00.html
 • http://blogs.hbr.org/2009/01/why-sleep-is-so-important/
 • http://www.webmd.com/sleep-disorders/features/moms-sleep-deprivation
 • http://www.health.harvard.edu/newsweek/Repaying-your-sleep-debt.htm
 • http://greatist.com/health/cant-sleep-advice-and-tips#footnote-node-2031-12
 • http://et.wikipedia.org/wiki/Uni
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1565709
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23005039
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21531247

Iga naine on jumalanna

Paljud naised usuvad, et on edukad vaid siis kui suudavad meestega kõiges võistelda. Naised ei pea muutuma meesteks ja vastupidi. On suur au olla naine. Naised peaksid ennast palju rohkem väärtustama. Iga naine peaks olema teadlik sellest milline suur ürgne jõud temas peitub.

Naiselik ja mehelik energia on olemas igalühel meist, nii mehel kui naisel kuid tihti on need energiad tasakaalust väljas. Kaua on naiselikku energiat alla surutud ja mehelikku ülistatud.  Inimkond on liiga kaua  ignoreerinud naiselikku energiat ja fokusseerunud domineerimisele, võistlemisele ja ego vajaduste rahuldamisele.

Aastatuhandeid on naisi alla surutud ja  põletatud kui nõidasid tuleriidal. See kõik on jätnud jälje naiste kollektiivsesse alateadvusesse. Naised kardavad olla naised, nad kardavad oma  naturaalset jõudu – Shaktit kasutusele võtta. Ka mehed on pidanud endas leiduvat naisenergiat alla suruma . Kes meist ei ole kuulnud siis lauseid nagu mehed ei nuta ja muud sellist.

Kuid praegune Veevalaja ajastu soosib naiselikku energiat, et tasakaalustada hetkel valitsevat  mees energiat. On väga tähtis mõlemal sugupoolel, nii mehel kui naisel olla vastuvõtlikum meis esinevale naisenergiale. See aitab kaasa parimale üleminekule uude ajastusse. Kogu maailm januneb  naiseliku energia järele, et saavutada tasakaal, rahu ja üksmeel.

Yogi Bhajan on öelnud: ”  Naiste Õpetused on võtmeks, mis avavad Veevalaja ajastu uksed”.

Olles naine

Naiseks olemine ei ole kerge.  Naine on väga keeruliselt “üles ehitatud”.  Naine tajub ja näeb maailma teisiti kui mees. Näiteks näeb naine erinevaid varjundeid värvidest, mehe jaoks on sinine sinine, punane punane ja see teeb elu mehe jaoks lihtsamaks. Lisaks sellele on naisel veel  kuus „külge” ehk ta suudab teha kuute erinevat asja ühel ajal: ta on võimeline teenima, hellitama ja hoolitsema nii laste, kodu kui abikaasa eest. See võib tunduda küll suure kingitusena kuid tegelikult on naiseliku meele kuus külge talle aga suureks väljakutseks.

Positiivse poole pealt: naine suudab korraga tegeleda paljude asjadega: rääkida telefoniga, valmistada toitu, tükeldada salatimaterjali, toita last, vaadata teise lapse kodutööde järele ja  juhatada kolmandat last lauakatmisel. Mehel käiks see üle jõu, kuna meestel on vaid üks “külg”, nemad suudavad tegeleda vaid ühe asjaga korraga kuid see eest kogu tähelepanuga.

Negatiivse poole pealt  on naine  oma paljutahulusega elu vajaduste ja nõudmiste tugeva surve all, kerge on murduda ja lasta emotsioonidel ülepea kasvada.  Nii võib naine kergesti minna tasakaalust välja. Kui naine on tasakaalust väljas ja õnnetu, siis on seda ka kõik teised tema ümber.

Igas naises on jumalanna

Liiga tihti ootavad naised, et tuleks prints valgel hobusel kes  selle jumalanna neis üles leiaks. Kuid tegelikult saab ainult naine  ise selle jumalanna endas üles leida.  See tähendab, et tuleb kuulata oma keha ja vaadata enda sisse, et  üles leida oma sisemine naiselik ürgne jõud, jumalanna- Shakti.

Oma keha kuulamine pole aga kerge, sest tavatsetakse elada rohkem oma peas kui kehas. Tuleb õppida tunnetama oma keha tegelikke vajadusi, kuulama oma intuitsiooni ja oskama  lõdvestuda.

Tihti ollakse pinges olekuga nii harjunud, et ei teatagi mida lõdvestumine tähendab. Õppides lõdvestama oma keha, saadakse  aru kui palju hoitakse endas allasurutud mälestusi, tundeid ja emotsioone mida  enam ei vajata ja mis  teevad keha kangeks ja paindumatuks, hoiavad  energiat kinni ning takistavad  ühendust saamast oma hingega.

Shakti -ürgne naiselik energia

Iga naine kannab endas Shakti energiat, olles algne looja, ürgema kellest kõik muu on loodud. Kui Shakti energia tõuseb, siis ta täidab kogu su elu justkui uue elektrilise laenguga. See energia paneb sind tantsima ja laulma ning sisemiselt särama, pulseerides rõõmus ja armastuses.  Sa oled tagasi allika juures,  leides oma tõelise olemuse.

Shakti energia aitab sul sisemiselt kasvada ja kasutada oma andeid kõigi hüvanguks. Mõistes oma sisemist jumalikku olemust oled teadlikum iseendast, oma suhetest teistega ja mõistad paremini oma teed emana, partnerina, armastatuna.

Shakti ehk ürgne naiselik energia on intuitiivne, hooliv, armastav, kaastundlik, tervendav, loov,  soe ja kaitsev.

Shakti läheb eraldatuse illusiooni taha ja näeb kogu tervikut. Ta saab aru et oma sügavaimas olemuses väljaspool kuju ja vormi oleme me kõik üks.

Selle asemel, et ignoreerida või toetada emotsioone pöörab Shakti tähelepanu oma keha signaalidele ja emotsioonidele ning tegutseb kui selleks on vajadus, lubades armastusel ja kaastundel end juhtida.

Shakti on rahu hoidev. Ta lubab  iseendal ja teistel olla need kes nad on. Ta aksepteerib igat momenti ja teab, et kogu universum on täpselt nii nagu see olema peab.

Shakti loob lahendusi ennenägematul viisil. Tal on võime täita oma unistused, sest tal on limiteeringuteta potensiaal.

Shakti on tark, ta näeb kosmilist perspektiivi, mis tuleb alati armastusest. Shakti hinge domeen on : “Kuidas ma saan aidata, kuidas ma saan olla toeks?”

Jumalanna on : 

 • Naine, kes on õppinud ennast aksepteerima ja armastama kõikidel tasanditel – keha, meele ja hinge.
 • Naine, kes teab oma väärtust ja tõelist idenditeeti.
 • Naine, kes teab, et tema keha on tema hinge tempel. Ta hoolitseb oma tervise eest hoides oma keha liikumises ja  süües värsket terviklikku toitu
 • Naine, kes on fokusseerinud end sisemisele kasvamisele ja eneseteadlikusele,  kogeb rahu, armastust, rõõmu, kirge ja lõbu.
 • Naine, kes on õppinud usaldama oma intuitsiooni.
 • Naine, kes on ühenduses Maaga ning mõistab looduse seaduspärasusi.
 • Naine, kes on jõudnud arusaamisele, et tal on piiranguteta võimalused teha oma elus seda mida ta tõeliselt tahab.
 • Naine, kes oskab armastust vastu võtta ja seda ise jagada.
 • Naine, kes inspireerib ka teisi enda ümber sisemiselt kasvama.

Naine ja mees kui partnerid

On tähtis mitte kohut mõista ja arvustada naiselikkuse või mehelikkuse üle. Erinevused on reaalselt olemas ja ei kao kuhugi. Nii meheliku kui naiseliku psüühika iga funktsioon toimib väga unikaalsel moel, mis tingib tunnete, kogemuste, sõnade ja isegi kogu elu olemuse väga erineva tajumise.

Kui nais -ja meespool ei tunnusta teineteist sellisena, nagu nad on- erilises unikaalses olemises ja väljakutsetes, on arusaamatused ja raskused alati käepärast võtta. Iga abielu võib olla edukas kui mõlemad partnerid mõistavad mehelikku ja naiselikku poolt ega püüa üksteisega võistelda või teineteist alla suruda.

Naine armastab meest kuna mees pakub talle kaitset ja turvalisust. Mees ei armasta naist vaid seksi pärast, ega ka selle pärast mitte, et ta on hea kokk, hea ema, … . Mees armastab naist seepärast, et naine suudab mehe viia ilmalikust ja maisest kõrgemale ( tõsta ta taevasse!). Mees armastab naist kuna naine teda inspireerib ja  annab talle iseenesena (mehena) olemise laiendatud lõpmatuse kogemuse. Iga eduka mehe taga on suurepärane naine.

Shakti ärkamine ei muuda mitte ainult meeste ja naiste vahelisi suhteid harmoonilisemaks, vaid kogu maailma paremaks paigaks.

Mees ja naine on teineteiseta poolikud, koos nad täiendavad teineteist. Shiva ( meesenergia) ja Shakti( naisenergia) ühinemine moodustab terviku, mis annab neile limiteeringuteta potensiaali.

Koos eksisteerides suudavad mees- ja naispool teineteise energiaid täiendada ja ühtlustada, luues niimoodi harmoonilise kodu, perekonna, suguvõsa ja kogu maailma.

Naine kui ema

Jooga filosoofia põhjal kutsutakse naist Adi Šakti- Esmane Energiaallikas. Iga naine kannab seda õnnistust ja see toob talle väga tähtsa vastutuse- olla Ema.

Ema on nagu alus, ainus võimalus, läbi mille saab siseneda üks Hing planeedile Maa. Tema omab võimet rasestuda ja läbi selle luua jõud  kogu raseduse jooksul temas kasvavat last armastada tema puhtuses ja selguses, kasvatada loodet oma kehas. Ema saab muuta vere piimaks, et sellega toita oma last.

Emaks olemine on üks  vastutusrikkaim amet siin maamunal. Ema ja laps on tugevalt ühendatud. Kõik , mis toimub emaga peegeldub vähemal või rohkemal määral lapse peal. Ema kaitseb oma lapsi ja ema vajab ise alati kaitset. See ei ole mitte ainult füüsiline vaid ka peenenergiale tuginev.

Meest ja isa kutsutakse joogafilosoofias „ perekonna elektomagnetväli”. Kui mehe ja isa elektromagneetiline väli on tugev, tunneb naine end tema kõrval alati kaitstult ja lapsed tunnevad end kodus turvaliselt.

Leia üles oma naiselik energia- Shakti- Jumalanna

Kui naine suudaks mäletada, et ta on jumalik ja kõik tema ümber ja tema sees on jumalik, siis oleks temaga kõik jumalikult hästi.

~ Yogi Bhajan, Women’s Camp 1977

Tunnustades endas naiselikku energiat võime  kaotada illusiooni  eraldatusest ja limiteeringutest. Meil on vaja rohkem armastada, hoolida, tervendada, luua, inspireerida ja valgustada teisi enda ümber, et luua parem maailm meie kõigi jaoks.

 • Ole tänulik, et sa oled naine
 • Ole tänulik, et sa oled selline nagu sa oled
 • Tunneta oma naiselikku ja ürgset jõudu
 • Usalda iseennast
 • Sina oled loovuse kanal, sinu vibratsioon võib luua kogu universumi.
 • Sina oled kõikide allikate allikas

Kasutatud kirjandus: 

Conscious pregnacy the gift of giving life. Based on Teachings of Yogi Bhajan BY Taran K. Khalsa.

http://www.3ho.org/3ho-lifestyle/women/yogi-bhajan-quotes-woman

http://www.3ho.org/3ho-lifestyle/women/adi-shakti-primal-power/world-starts-woman

http://fateh.sikhnet.com/sikhnet/articles.nsf/9dee2aa6164e1d9b87256671004e06c7/5be648fec3c12477872576fd007ca274!OpenDocument

http://www.lexiyoga.com/mother-of-all-creation

Kehamärgid

Kehamärgid räägivad iseenda eest.

Keel

Keele tipp on seotud südamega. Terve keel peab olema sile, paindlik, niiske, kahvatupunane ning kaetud valkja kihiga. Paks valge katukiht keelel näitab, et kehas on palju lima ja puudus kasulikest bakteritest ning pärmi liigsusest organismis. Tihe kollane katt keelel viitab organismi liigsele kuumenemisele, mis tähendab tervislike bakterite puudumist kehas. Kui katuga on kaetud keele tagaosa, tuleks tähelepanu pöörata käärsoolele.

Sõrmed

Paistes sõrmed või turses käed on märk B6 vitamiini puudusest. Punane kestendav nahk kätel on märk tsingipuudulikkusest. Vesivillid ja praod sõrmeotstel viitavad tsingipuudulikusele.

Jalad

 • Valud põlves võivad viidata vitamiinide ja mineraalide puudulikkusele kehas.
 • Krambid jalgades on tingitud magneesiumi või kaltsiumi puudusest.
 • Veenilaiendid on toitainetevaeguse või maksakõhetumise tunnus.
 • Pragunenud tallad näitavad võimalikku pärmitaseme tõusu kehas.

Küüned

Valged laigud küüntel on klassikaline märk tsingipuudulikusest võib olla puudus ka teistest mineraal ainetest. Murduvate, pragunevate küünte korral on tegemist maksapuudulikuse, kaltsiumi, tsingi ja olulise rasvhapete puudulikuse või maohappe vähesusega.

Nahk

 • On inimese suurim väljutusorgan, mille kaudu väljutab inimene jääkaineid. Nakkus, haigestumine ja mürkained kehas võivad tekitada naha pinnale põletikku nagu vinnid ja muu selline.
 • Vinnide rohkus võib olla seotud ka hormonaalse häirega või tsingipuudulikkusega.
 • Naha kollakas värvus viitab maksa ja sapipõie talituse häiretele.
 • Kareda naha puhul on tegemist liigse loomse valgu, magusa ja stimulantide ületrarbimisest.
 • Liiga kuiv kui ka liiga rasune nahk räägib rasvade ainevahetushäirest.
 • Halvalõhnaline higi räägib ebasobivast toidust ning toksiinide rohkusest kehas.
 • Naha üldine halb seisund vinnide, lööve, ekseem, rasune ning ketendav nahk räägib närvisüsteemi, maksa, soolestiku ja neerude halvenenud seisundist.

Juuksed

Juuste väljalangemine võib olla seotud vajalikke vitamiinide ja mineraalainete puudusest organismis. Juustele mõjuvad halvasti kohvi, suhkur, shokolaad, rasvane liha ja suitsetamine. Tuhmid ja elutud juuksed ( värvimist ja töötlemist mitte arvestades) näiitavad oluliste rasvhapete puudust.

Käsnad, tähnid, sünnimärgid ja -laigud

 • Tähnid on märk süsivesikute liigsest tarbimisest ja häiretest nende ainevahetuses.
 • Näsad annavad märku valkainete liigsest elimineerimisest, liigsest rafineeritud süsivesikute ja halbade rasvade tarbimisest.
 • Käsnad viitavad neerude ja jämesoole tegevuse häiretele ja on tingitud valkude, halbade rasvade ülesöömisest, mis omakorda tekitab kõhukinnisust ja kalduvust kasvajate tekkeks.

Silmad

 • On inimese hinge peegel, kuid nad annavad ka infot meie närvisüsteemi, seede- ja erituselundite seisundi kohta.
 • Normaalselt pilgutab inimene silmi 15- 20 korda. Tihedasem pilgutamine on tõsine märk stressist, näitamaks, et närvisüsteem on tasakaalust väljas.
 • Tumedad ringid silmade all viitab ainevahetuse aeglustumisele või häiritud maksa ja neerude funktsioonist või toidutalumatusele
 • Silmaalused kotid näitavad lima või vedeliku kuhjumist organismis. Liigne piima, rasvade ja nisu tarbimine.

Suu ja huuled

Peegeldavad seedeelundite seisundit. Terved huuled on roosakas punased, näidates, et vereringe, hingamis- ja seedeelundite tegevus on korras. Pinges huuled näitavad, et inimese soolestik on pinges.

Kõrvad

Lõhed kõrvade taga on märk tsingi puudusest. Liigne vaik kõrvades näitab oluliste rasvhapete nagu omega 3 puudust.

Pea

Peavalu on üsna tavaline nähtus kuid valu põhjus on sageli hoopis mujal. Näiteks pinge kaela- ja õlalihastes. Migreeni korral on tihti tegemist mõne toidu talumatuse või allergiaga. Kõõm peas võib olla tingitud pärmi üleküllusest või oluliste rasvhapete ja, B6 vitamiini ja seleeni puudusest.

Nägu

Nahaalused veenid põskedel ja suurenenud kapillaarid on märk seedeensüümide puudulikkusest või mao madalast happesusest.

Kõht

Hell gaase täis kõht viitab madalale maohappe tasemele ja seedeensüümide ebapiisavusele.

Väljaheited

 • Iga inimene peaks toitu väljutama vähemalt 1 kord päevas. Ideaalne oleks isegi peale igat toitukorda. Oluline on ka väljaheite konsistents.
 • Halvalõhnaline väljaheide on märk kehvast seedimisest ning seedeensüümide puudulikkusest. Kindlasti on sellisel juhul organism täis jääkaineid ning soolestik on happeline.
 • Väljaheide, mis kleepub poti külge näitab, et organismis on liigselt niiskust. Lima tekitavad enamasti piimatooted.
 • Kõhukinnisuse korral vajab aga abi sinu ummistunud maks. Kõhukinnisus ainuüksi 1 ööpäeva jooksul võib põhjustada mürgitusnähte kehas.
 • Pidevalt vedel väljaheide on märk põrna kehvast funktsioneerimisest.

Uriin

Hägune uriin on märk niiskest ja happelisest kehast, mis on tingitud ebasobivate toitude söömisest. Liiga sage urineerimine ehk iga 15- 30 minuti järel on märk neeru vähesest energiast ja väsinud põiest. See võib olla põhjustatud kohvi ja karastusjookide joomisest. Liiga harv urineerimine ehk vähem kui 3 korda päevas viitab vähesest vedeliku tarbimisest ja keha kuivamisest.

Liigne haigutamine ja ohkamine

Ei pruugi olla märk igavusest või väsimusest. Tihtipeale näitab see seda, et aju ei saa piisavalt hapnikku ja hingamine on liiga pinnapealne, eriti suitsetajatel. Põhjus võib olla ka madalas veresuhkru tasemes.

Hemorroidid On põhjustatud tavaliselt maksa ülekoormusest. Sinu maks karjub abi järele.

Kõrvetised

Reflukshaigus on tihti põhjustatud individuaalne talumatus mõne toiduaine poolt, aga ka liiga hiline või vürtsikate söömine, kohvi, alkohol, äädikas, suitsetatud ja soolased tooted. Stress ja närvisüsteemi tasakaalutus.

Tselluliit

Tselluliiti põhjustab toksiliste ainete kuhjumine keha kudedesse, mis on omakorda põhjustatud rafineeritud ja töödeldud toitude ületarbimisest ja vähesest juur- ning puuvilja tarbimisest. Kui lihastes pole piisavalt hapnikku, et viia happed ja muud mürgid välja, siis tekib tselluliit. Kui nahaalusesse sidekoesse koguneb liiga palju rasva, jääkaineid ja vedelikku, moodustuvad neist vee-, rasva- ja jääkainete tühimikud, mis paistavad nahapinnal inetute mügarikena. Sellised kobarad on võimelised paisuma kuni viiekümnekordseks ning ummistavad vere- ja lümfiringluse, takistades organismile omast normaalset toite- ja puhastusprotsessi.

Kehakaal

Nii üle- kui alakaal räägib probleemidest inimese kehas, liiga ühekülgsest ja toitainete vaesest toitumisest. Nii suurest ülekaalust kui ka alakaalust võivad alguse saada tõsised terviseprobleemid. Kaalu ” kõikumine” on kehale ülimalt koormav.

Kroonilised põletikud ja infektsioonid

Madal immuunsus, happeline keha, hea alus kasvajate tekkeks.

Kõhnade inimeste diskrimineerimine

Inimese kaalust ehk sellest kui palju keegi on juurde või alla võtnud räägitakse pea iga päev. Ülekaalulisus on saanud epideemiaks terves lääneühiskonnas. Kuigi kõik justkui teavad, et ülekaalulisus ei ole tervislik ja kõhnem inimene on reeglina tervem, ei raatsi paljud inimesed sellegipoolest oma söömisharjumustest ja tervist kahjustavast elustiilist loobuda. Selle asemel kiputakse kommenteerima ja vaat et isegi halvustama neid inimesi, kes selle raske teekonna ette on võtnud ning ennast ületanud, valides tervislikuma eluviisi.

Tervisliku elustiili viljelemisega väheneb kehakaal, suureneb energia, taastub tervis ja valitseb rõõmsameelsus. Kõik tundub ju tore kuid selle asemel, et rõõmustada leidub küllaldaselt inimesi, kes päris agressiivselt ja halastamatut asuvad tervislikke inimesi ründama. Kusjuures rünnatavaks objektiks ei ole tervis ise vaid just kaasproduktina saavutatud sale keha, justkui põeksid kõik kaalust alla võtta soovijad anoreksiat. Võib olla tekitab siin segadust ka asjaolu, et ei teatagi enam milline see terve ja loomuliku kehamassiga inimene tegelikult välja peab nägema. Selge on see, et kõik ei ole täpselt ühe suurused. Samas tasub siiski arvestada sellega, et üldjoontes on inimesed ikkagi sarnased ning loomuliku ja terve inimese kontuur on ikkagi saledapoolsem.

Generic illustration of a boy at increasing weights.

Enamasti soovivad inimesed kaalu kaotada. Kõikjal räägitakse ja jagatakse nippe kuidas saada saledamaks. Kõhnumine on saanud eesmärgiks omaette. Kaalu juurde võtta enamus inimesi ei soovi. Sellegipoolest ei ole viisakas kommenteerida priskeid inimesi, eriti seltskonnas. Samas kõhnad inimesed peavad nii mõnigi kord taluma lausmõnitamist paljude inimeste juuresolekul. Ja seda ei peeta justkui ebaviisakaks. Tõesti, mingi piirini võetakse seda isegi vaat et komplimendina. Pikemas perspektiivis ei ole sellised kommentaarid aga eriti meeldivad.
Paks laps ilus laps. See lause on tuntud juba iidamast-aadamast. Kuid kas ikka on nii? Kas laps peab tõesti olema suur ja priske? Miks vanemad püüavad kõigest hingest suruda peaaegu poovägisi oma lastele misiganes toitu, et aga laps kiiresti kasvaks ja kaalust juurde võtaks. Aga mis siis, kui laps ei peagi nii kiiresti kasvama. Kui vaadata lapsi kasvõi 200 aastat tagasi, nägi 7 aastane laps välja nagu tänapäeva 4-5 ne. Naistel mahtusid lapsed sünnitusteedest loomulikult välja, ilma rebendite või lõikusteta. Tänapäeval on ülekaalulisus lapseeas suur probleem. Ei mitte ainult Ameerikas vaid ka Eestis. Vaadake kui suured on lapsed juba nii noores eas. Kui palju haigusi on ülekaal kaasa toonud, kui kiiresti saavad lapsed suguküpseks. 12 aastane tüdruk näeb välja nagu täiskasvanud naine aga oma sisemuses on ta ju alles laps. Kas lapsed ise tahavadvälja näha “hästi toidetud”. Ega asjata pole lisatud lausele:” Paks laps ilus laps kui ta pole tütarlaps.” Ometi, ometi kui mõni laps ongi terve ja sale siis heakskiitu ei pruugi leida.

fat_kids_1358050c

Ei ole kerge olla kõhna kehatüübiga laps, kellele pidevalt öeldakse; “ Sa vaesekene oled ikka nii peenike, emme ja issi sulle vist üldse süüa ei anna. Sa pead rohkem sööma, siis kasvad suureks ja tugevaks , muidu jäädki selliseks kõhnaks ja nõrgaks, kõik teised on sinust tugevamad.” Neid sõnu öeldakse reeglina muidugi hea pärast. Kuid samas tasuks meeles pidada, et kõhnemat tüüpi lapsele( ka täiskasvanud inimesele), kes mitte kunagi ei lähegi priskemaks ükskõik kui palju ta ka ei sööks, neid sõnu pidevalt nagu mantrat korrates tekitab lapses alaväärsuskompleksi ja madalat enesehinnangut. Suureks kasvades on lapsel raske leppida oma kehaga, isegi kui ollakse füüsiliselt täiesti terved, jõulised ja saledad ehk selline nagu peakski välja nägema üks terve ja ilus inimene. Siit võivad alguse saada söömishäired nagu liigsöömine või buliimia, mis on vastupidised haigused anoreksiale. Ja need on samuti väga tugevad psühholoogilised probleemid, millest oma jõududega ei pruugigi enam välja tulla.

Pea meeles, sa oled imeilus just sellisena nagu sa oled loodud! :):)

love_my_bones_50bcc26f9606ee4f6d1f4cba


Muidugi kui oled hiljuti kaalust alla võtnud, tehakse tavaliselt hulgaliselt komplimente nagu : ” Oo, sa näed nii kena välja, oled vist kõvasti kaalu kaotanud. Kuidas sul see õnnestus, mida sa sõid jne.” Sellised sõnad panevad end hästi tundma ning motiveerivad sellel rajal edasi püsima.

chubbyvsthing

Kuid kui sa mõne kuu pärast ikka veel sale ja terve oled või veel hullem, veelgi saledam ja tervem oled, siis hakkab vaikselt peale. Stiilis:“ Oi sa oled veel kõhnemaks jäänud, varsti ei julge sind enam kallistadagi, lähed veel katki.” või “ kuule ära sa rohkem küll alla võta, muidu paistad läbi”, või “ Sa olid priskemana palju kenam, nüüd ei tunne sind enam argue.” Isegi suures seltskonnas ei häbeneta hüüda : “ Issand kui peenikesed jalad sul on, kas sa üldse sööd ka midagi ! Appi kui kondine tagumik sul on! ” või “ Tõsta omale veel üks ports, sa oled ju nii kõhna. “
Kui sa ka aastate pärast oled ikka veel oma tervislikus kaalus ja täiesti terve, ei tähenda, et sinu suunas ei kostu endiselt hüüdeid : “ Appi, kas sa oled veel rohkem alla võtnud. Sa vist näljutad ennast. “ Kuigi on sul võib olla juba pikki aastaid sama kaal ja suurepärane tervis ei suuda osad inimesed seda uskuda ja arvavad igakord kui nad sind näevad, et oled jälle alla võtnud ja kukud kindlasti kohe kokku.

526244_462282917146228_433742317_n-1


Selliste kommentaaride tegijad ise vaevalt, et sooviksid kuulda selliseid repliike suvaliste inimeste juuresolekul nagu:” Oi, sa oled nii paksuks läinud. Ära sa rohkem küll juurde võta, muidu ei näe sinust enam üle ega ümber. Appi kui paksud jalad sul on! Sul on nii pekine tagumik. Kuule, ära sina küll rohkem ühtegi portsu juurde võta, sa oled niigi paks. Sa olid kõhnemana palju kenam, nüüd ei tunne sind enam äragi. Sa vist sööd liiga palju, muidu sa nii priske ei oleks! “


Mõelge selle peale, kas sulle meeldiks kui keegi kommenteerib iga kord kui sind näeb sinu keha mõõtmeid kõikide inimeste juuresolekul. Miks võib kõhnadele inimestele nende keha kohta öelda seda mida sülg suhu toob aga matsakamatele inimestele nende keha proportsoonide kohta märkuseid teha ei sobi. Seda nimetatakse kõhnade inimeste diskrimineerimieks.

Kui on näha, et inimene on terve ja elust enesest pakatav, siis ei saa ta olla liiga kõhna ega vaja ka kaasatundvaid pilke ja kommentaare nagu oleks tegemist Aafrika näljahädalisega. Selle asemel tasuks ehk öelda:” Sa näed endiselt suurepärane väja!”

girl_with_red_hair_jumping


Kui aga kahtled, et inimene on tõepoolest haiglane ja ta suure tõenäosusega end näljutab, siis tasuks tema poole pöörduda privaatselt ja väga delikaatselt. Kindlasti ei maksa hakata inimesele nõu andma siis kui sa ise mitte midagi tervislikust eluviisist ja tervislikust toitumisest ei tea.

really-really-really-skinny-people_2

Tänapäeval on olemas palju adekvaadset infot tervislike eluviiside kohta ja igaüks, kes soovib leiab ka üles inimesed ja materjali, et hoida korras oma keha, vaim ja tervis.

Kõhnad inimesed väärivad samasugust “õrna”  lähenemist, mis priskemadki. Olge ise terved ja tundke end oma kehas hästi ning laske ka teistel seda teha!

Kolm tasuta imeravimit

Inimesed eelistavad ravimeid purgist ja mida kallimad, seda väidetavalt paremad. Kuid kuidas jääb nende keemiliste lisaainete ja kõrvalmõjudega?

Meie inimesed oleme tegelikult ühed imelised olendid ja me saame end ise tervendada. Me saame hoida oma hinge, keha ja vaimu tervena, rahuloleva, särava ja õnnelikuna väga lihtsate vahenditega ja need vahendid on igaühel olemas. Lihtsalt kasutage neid. 🙂

Sa oled võimeline tervendama iseennast, sind ümbritsevaid inimesi ja tegelikult kogu maailma.

Nutmine

Nutmine ei tähenda tingimata seda, et iga väikse asja peale peaks pill lahti olema aga vahest lihtsalt on nii, et mitte miski ei tee su olemist paremaks kui üks korralik ja mõnus peatäis nuttu. Nutmine kuulub inimeseks olemise juurde. Nutmine näitab, et me oleme empaatilised, hoolivad, armastavad ja kaastundlikud imelised olendid.

Naistel tavaliselt nutmisega probleeme ei teki. Meile on aga räägitud, et ” tõelised mehed” ja “tugevad” inimesed ei nuta kunagi. “Tõelised mehed ” ja “tugevad” inimesed ei nutagi, nad hoiavad kõik oma pinged ja ebameeldivad emotsioonid ilusti enda sees, uputavad selle alkoholisse, vägivalda, agressiivsusesse või teistesse ebatervislikesse eluviisidesse. Ehk peitubki siin saladus, miks kannatavad mehed stressi all rohkem ja surevad oluliselt varem ära kui naised.

Ka lastel on vaja vahest nutta lasta. Nutmine lohutab ja aitab oma emotsioone paremini välja elada. Kui lapsel nutmine koguaeg ära keelata, siis ta hakkab oma emotsiooni mujale suunama nagu lõhkumisse, löömisse või muudessse agressiivsetesse tegudesse. Nutmine mõjub ka valuvaigistavalt. Katsuge kannatada valu, ilma nutmata. Päris raske mis?

Uuringud näitavad, et enamik inimesi tunneb end peale nutmist vähem kurvemana ja vihasemana. Nutmine aitab vabastada pinged, aitab lõdvestuda ja rahuneda, aitab vähendada allergilisi reaktsioone, vähendada stressi, aitab kehvad emotsioonid välja valada ja leinast üle saada. Pisarad aitavad väljutada toksiine.

Nutta võib ka rõõmust, näiteks lapse sünni, abiellumise, või mingi suure saavutuse pärast. See on siis üks ütlemata ilus ja hea nutt. Nutu pidev kinnihoidmine on sinu tervist tugevalt kahjustav. Niiet ära hoia ennast tagasi kui klomp on kurgus kuid ära unusta peale pisarate valamist naeratada.

Naermine ja naeratamine

 Naermine võib teha imesid! Naermine on imerohi, mis aitab vaigistada isegi valu kuna tõstab serotoniini taset. Naeratamine teeb sind õnnelikuks isegi siis kui sa seda hetkel ei ole. Kuna naeratus saadab su ajule signaali, mis ütleb, et on õnnelik olemise hetk. Ja keha hakkab automaatselt pumpama õnnehormoone ja nii muudadki sa oma tuju paremaks.

Sinu naeratus teeb sinu naeratust nägevad inimesed samuti õnnelikuks, naeratus võib valgustada kogu ruumi, naer on nakkav.

Naeratus muudab sind kindlapeale atraktiivsemaks ja isegi nooremaks kui misiganes meik up või botox. Naeratus vähendab stressi ja turgutab su immuunsust, alandab vererõhku ning aitab kaasa tervenemisele ja paranemisele. Naeratamine aitab sul hoida positiivset meelt, mis omakorda tõmbab su ellu rohkem positiivsust.

Naermine ja hea huumor aitavad sul luua häid suhteid teiste inimestega, hoides korras sinu vaimse ja füüsilise tervise. Naermine aitab lõdvestada kogu keha ja peletada eemale hirmu ning ebamugavus tunnet ning aitab paremini üle saada pettumust valmistanud juhtumistest.

Naerata inimestele, kes sulle tänaval vastu tulevad, naerata niikaua kuni nad sulle vastu naeratavad. Naerata lastele, loomadele, töökaaslastele, naerata kõigile ja kogu maailm naeratab sulle vastu. Naermine koos teistega on veelgi võimsam imerohi kui naermine üksinda.

Kallistamine

Kallistamine annab energiat ja annab emotsionaalse heaolu tunde. Kallistamine on kõige universaalsem ravi kõikide haiguste vastu. Kallistamine on justkui käepigistus aga südamega.

Regulaarne kallistamine vähendab südamehaiguste riski, vähendab stressi ja tõstab isegi immuunsust. Kümme sekundit kallistust võib alandada vererõhku. Kallistamine tõstab heaolu hormooni nimega oxytocin (oksütoksiin). Kallistamine tekitab usaldustunnet. Kallistamine nahk-naha vastu mõjub eriti hästi just südamele, kallistamine soojendab südant.

Kallistamine näitab, et sa hoolid ja et sinust hoolitakse. Kallistamine rahustab ja tervendab, aitab unetuse korral ja annab jõudu.

Kallistada saab igalpool, igal ajal ja igaühega. Kallista oma lapsi, abikaasat, sõpru, vanemaid, töökaaslasi. ja miks mitte ka puid 🙂 Kallistage terviseks!

PS! Nutmine, naermine ja kallistamine on naturaalsed, orgaanilised, ilma pestitsiitide ja säilitusaineteta, ilma suhkru, soola, soja, transrasvade, kunstlike lõhna – ja maitseainete ning tugevdajateta, kalorite ja koffeiinita ning ilma kõrvalmõjudeta. Need on täiesti puhtad ja värsked ning ilma mingi ökoloogilise jalajäljeta ja need ei saasta keskkonda. Ja mis peamine, need on täiesti tasuta ja igaühele kättesaadavad.

Kehakeel

Univesum on tekkinud miljardeid aastaid tagasi ning meie maa, inimesed, loomad, linnud, puud ja putukad on üks osa sellest. Meie keha koosneb samadest elementidest nagu tähed taevas-kaltsium, magneesium jne. Iga  süsteem, millele me igapäevaselt tähelepanu ei pööra nagu uue elu loomine, sündimine, söömine, seedimine, suremine on osake keerulisest mehanismist. Looduses on iga pisimgi  detail hästi läbi mõeldud ja toimib kui õlitatult. Me ei pea mõtlema selle peale kuidas miljonid osakesed meie poolt söödud toidu ” juppideks ” lahti võtavad ja transpordivad selle täpselt õigesse rakku meie kehas. Vaatame kasvõi lapse eostamist, kasvamist ja sündimist, see on ju puhas ime ja ometigi nii iseenesest mõistetav. Vaata lisa  http://www.youtube.com/watch?v=-NJH6Z2cAIk

Igale liigile siin maapeal on loodud oma elurütm, omad seaduspärasused ja isegi toit. Kui toita looma või lindu toiduga, mida loodus ei ole talle ette näinud, siis ilmnevad neil varem või hiljem terviseprobleemid. Näiteks looduses olles siil ise lehma käest piima ei saa aga kui inimene siilile piima annab, joob ta hea meelega. Tulemuseks aga pole kahjuks kaltsiumist tugevate kontidega vaid hoopis rikutud seedesüsteemiga siilike. Ka inimesega on sama lugu kui tarvitada toitu, mis ei ole looduse poolt inimesele disainitud, siis varem või hiljem ilmnevad mitmesugused hädad ja terviseprobleemid. 
Kuigi inimese ja looma kehad  funktsioneerivad sarnaselt, on inimene nagu isearenev alge, mis teebki inimese loomadest erinevaks. Loomadel on kõik oskused instinktidena juba sündides kaasa pakitud. Inimene peab aga terve elu õppima elamist ning ei pruugi seda isegi elu lõpuks ära õppida. Meie kuulume maale, mitte maa ei kuulu meile

Tänaseks on inimene looduslikust eluviisist kahjuks väga kaugele võõrdunud. Inimene eirab igal võimalikul viisil loodusseadusi  ning üritab end pidevalt loodusest ja loomulikust elust eraldada.  Loomulikust elurütmist eraldumine ja tahtmine loodusest üle olla on viinud meid tasakaalust välja. Me ei oska enam loomulikult hingata ja  süüa, kardame sünnitada ja oleme kaotanud oskuse ennast tervendada, meid valdab energiapuudus, hirm elus hakkama saamise ja haiguste ees.

Loomuliku ja loodusliku elu juurde tagasi pöördumine ei tähenda seda, et peaksime minema tagasi kiviaega või koopasse, see on  tagasiminek Eedeni aeda ehk tagasi paradiisi. 

Inimesed ise elavad ja mõtlevad oma elu keeruliseks ning tegelevad seetõttu tihti ebaoluliste ja ebavajalike toimingutega. Liigselt ülistatakse aju ja alahinnatakse südame ja keha tähtsust. Ehk teisisõnu usaldatakse liiga vähe oma sisemist tarkust ja intuitsiooni ning toetutakse rohkem pealtnäha mõistusele arusaadavatele faktidele. Aju töö ei ole loomulikult ebaoluline, kuid kuulates rohkem südame häält ja tunnetades oma keha on inimene lõppkokkuvõttes õnnelikum, tervem ja rohkem iseenda, looduse ja teiste inimestega tasakaalus, kui ainult mõistuse häält kuulda võttes. Sellesuhtes ongi meie keha targem, kuna tema teab loodusseadusi ja annab meile märku kui midagi on valesti. 

Tunne ja kuula oma keha, sest sinu keha räägib sinuga

Sinu keha räägib  Sinuga sadades keeltes läbi erinevate sümptomite, nagu haigused, valud, vaevused, aga ka läbi heaolu tunde, läbi  kerguse ja tervise.  Keha räägib Sulle isegi sellest, milline toit Sulle sobib ja milline mitte. Tavaliselt me lihtsalt kuulame kas oma ego või  juba välja kujunenud arvamust oma mõistuses, mis aga ei pruugi sugugi ühtida sellega, mis meie kehal meile öelda on. Seega on väga oluline saada teadlikuks oma kehakeelest ja osata sellega koostööd teha. Inimese keha on tohutult tark, peaksime seda rohkem usaldama.

Kuidas oma keha kuulata?

Oma keha kuulamine ei tähenda enda isudele järgi andmist. Kuigi meile endale võib vägagi tunduda, et keha andis meile signaali süüa koheselt ära üks koogilõik või jäätis või vorstijupp. Pärast söömist võib tekkida ka selline mõnus heaolutunne, mis oleks justkui tõestuseks nagu oleksid andnud oma kehale seda, mida ta vajas.  See on aga vägagi ekslik. Isud ja isude  rahuldamisele järgnenud mõnutunne on sinu peas, mitte kehas. Sageli räägib keha hoopis vastupidist. Oluline on jälgida igat märki oma kehal, mitte ainult enesetunnet, mis tekib koheselt peale söömist. Näiteks vaata end natuke lähemalt, kui terve sa siis tegelikult oled ? Millised on sinu juuksed, küüned, nahk? Esineb sul valusid, haigestumisi, terviseprobleeme? Oled sa tujukas või väsinud? Sedasi võid jäkata lõputult. Kui leiad, et kõik on sinu keha juures suurepärane, siis on ju hästi. Kui ei, tuleb hoolega vaadata,  mida oled valesti teinud.

Hiina meditsiin ja Ajurveeda õpetavad, et inimese keha on terve siis, kui ta on harmoonias. Toit on üks vahenditest selle harmoonia saavutamisel. Sobiva toidu söömise järgselt tekib jõu juurdevool ja paraneb enesetunne. Kui peale sööki tekib väsimus ( rammestus), peavalu või muidu halb enesetunne, ei sobi toit keha ainevahetustüübiga.

Kui aga teatud toitumisharjumuste juures püsivad tervisehäired, siis võib tähendada toidu vähesust või ülesöömist, toidu ühekülgsust või liialdamist teatud toiduainete rühmadega. Näiteks, rohke magusa ja rasvase toidu söömise tagajärjel tekib seesmine kuumus, mis võib avalduda vistrike ja teiste mädanike näol. Rohke külma iseloomuga või lihtsalt külmkapitoidu söömine põhjustab niiskuse kuhjumist ja lima kogunemist, mis võib avalduda kõhulahtisuses, väljaheite vormituks muutumises, rögaerituse tekkes või naistel vooluse ilmumises. Ülesöömine nõrgestab põrna ja magu, mille tulemuseks on kõhupuhitus, isutus, röhatised ja kõhuvalu. Alatoitlus muudab organismi nõrgaks ja haigustele vastuvõtlikuks. Rasvane ja raskeltseeditav toit õhtul muudab une rahutuks ja soodustab lima kogunemist.

Kuulsalt Hiina arstilt Sun Simiao’lt pärineb mõte, et teisi ravimeetodeid tuleks kasutada ainult siis, kui toitumise korrigeerimisega haigusest võitu saada ei õnnestu

Inimene ei eksisteeri ainult füüsilisel tasandil vaid ka vaimsel, hingelisel ja emotsionaalsel. Kõik tasandid on omavahel seotud ja kooskõlas. Näiteks kui meid tabab emotsionaaselt mingi shokk, siis väljendub see ka füüsilises kehas mõne haiguse näol. Kui oleme vaimselt kurnatud, on kurnatud ka meie keha. Kui jätame asju, mida peaksime välja ütlema enda teada, siis võib see lõppeda angiiniga. Kui saame teate lähedase surmast võib see mõjuda inimesele nii rängalt, et organismis hakkab arenema vähk. Kui aga lahendada vaimsel tasandil oma elus mingi probleem, siis paraneb ka füüsiline keha.

Üha rohkem teadlasi ja arste aktsepteerib teaduslikke uurimusi, mille kohaselt traumaatilised elusituatsioonid peegelduvad ajus ning närvi-, hormonaal- ja immuunsüsteemis, kaasa arvatud DNA rakkudes.

Haigus iseenesest ei ole halb kuna aitab organismil terveneda. Sinu kohus on oma keha kuulata ning kui jääd haigeks, siis targem on mitte kohe ravimitega haigussümptome hakata maha suruma, vaid püüda mõista, millest selline situatsioon on tekkinud ning see ära lahendada. Sel viisil saad ravida oma haiguse algpõhjust. Näiteks metameditsiinis ravitakse inimest kui tervikut arvestades kõiki tema tasandeid, põhinedes loodusseadustel ja loomulikul tervenemisel.

Kehamärgid räägivad iseenda eest

Keel
Keele tipp on seotud südamega. Terve keel peab olema sile, paindlik, niiske, kahvatupunane ning kaetud valkja kihiga.
Paks valge katukiht keelel näitab, et kehas on palju lima ja puudus kasulikest bakteritest ning pärmi liigsusest organismis.
Tihe kollane katt keelel viitab organismi liigsele kuumenemisele, mis tähendab tervislike bakterite puudumist kehas.
Kui katuga on kaetud keele tagaosa, tuleks tähelepanu pöörata käärsoolele.

Sõrmed
Paistes sõrmed või turses käed on märk B6 vitamiini puudusest. Punane kestendav nahk kätel on märk tsingipuudulikkusest.
Vesivillid ja praod sõrmeotstel viitavad tsingipuudulikusele.

Jalad
Valud põlves võivad viidata vitamiinide ja mineraalide puudulikkusele kehas.
Krambid jalgades on tingitud magneesiumi puudusest.
Veenilaiendid on toitainetevaeguse või maksakõhetumise tunnus.
Pragunenud tallad näitavad võimalikku pärmitaseme tõusu kehas.

Küüned
Valged laigud küüntel on klassikaline märk tsingipuudulikusest.
Murduvate, pragunevate küünte korral on tegemist maksapuudulikuse, kaltsiumi, tsingi ja olulise rasvhapete puudulikuse või maohappe vähesusega.

Nahk
On inimese suurim väljutusorgan, mille kaudu väljutab inimene jääkaineid. Nakkus, haigestumine  ja mürkained kehas võivad tekitada naha pinnale põletikku nagu vinnid ja muu selline.
Vinnide  rohkus võib olla seotud ka hormonaalse häirega või tsingipuudulikkusega.
Naha kollakas värvus viitab maksa ja sapipõie talituse häiretele.
Kareda naha puhul on tegemist liigse loomse valgu, magusa ja stimulantide ületrarbimisest.
Liiga kuiv kui ka liiga rasune nahk räägib rasvade ainevahetushäirest.
Halvalõhnaline higi räägib ebasobivast toidust ning toksiinide rohkusest kehas.
Naha üldine halb seisund vinnide, lööve, ekseem, rasune ning ketendav nahk räägib närvisüsteemi, maksa, soolestiku ja neerude halvenenud seisundist.

Juuksed
Juuste väljalangemine võib olla seotud vajalikke vitamiinide ja mineraalainete puudusest organismis. Juustele mõjuvad halvasti kohvi, suhkur, shokolaad, rasvane liha ja suitsetamine.
Tuhmid ja elutud juuksed ( värvimist ja töötlemist mitte arvestades) näiitavad oluliste rasvhapete puudust.

Käsnad, tähnid, sünnimärgid ja -laigud
Tähnid on märk süsivesikute liigsest tarbimisest ja häiretest nende ainevahetuses.
Näsad annavad märku valkainete liigsest elimineerimisest, liigsest rafineeritud süsivesikute ja halbade rasvade tarbimisest.
Käsnad viitavad neerude ja jämesoole tegevuse häiretele ja on tingitud valkude, halbade rasvade ülesöömisest, mis omakorda tekitab kõhukinnisust ja kalduvust kasvajate tekkeks.

Silmad
On inimese hinge peegel, kuid nad annavad ka infot meie närvisüsteemi, seede- ja erituselundite seisundi kohta. Normaalselt pilgutab inimene silmi 15- 20 korda. Tihedasem pilgutamine on tõsine märk stressist, näitamaks, et närvisüsteem on tasakaalust väljas.
Tumedad ringid silmade all viitab ainevahetuse aeglustumisele või häiritud maksa ja neerude funktsioonist või toidutalumatusele
Silmaalused kotid näitavad lima või vedeliku kuhjumist organismis. Liigne piima, rasvade ja nisu tarbimine.

Suu ja huuled
Peegeldavad seedeelundite seisundit. Terved huuled on roosakas punased, näidates, et vereringe,  hingamis- ja seedeelundite tegevus on korras.
Pinges huuled näitavad, et inimese soolestik on pinges.

Kõrvad
Lõhed kõrvade taga on märk tsingi puudusest.
Liigne vaik kõrvades näitab oluliste rasvhapete nagu omega 3 puudust.

Pea
Peavalu on üsna tavaline nähtus kuid valu põhjus on sageli hoopis mujal. Näiteks pinge kaela- ja õlalihastes. Migreeni korral on tihti tegemist mõne  toidu talumatuse või allergiaga.
Kõõm peas võib olla tingitud pärmi üleküllusest või oluliste rasvhapete ja, B6 vitamiini ja seleeni puudusest.

Nägu
Nahaalused veenid põskedel ja suurenenud kapillaarid on märk seedeensüümide puudulikkusest või mao madalast happesusest.

Kõht
Hell gaase täis kõht viitab madalale maohappe tasemele ja seedeensüümide ebapiisavusele.

Väljaheited
Iga inimene peaks toitu väljutama vähemalt 1 kord päevas. Ideaalne oleks isegi peale igat toitukorda. Oluline on ka väljaheite konsistents.
Halvalõhnaline väljaheide on märk kehvast seedimisest ning seedeensüümide puudulikkusest. Kindlasti on sellisel juhul organism täis jääkaineid ning soolestik on happeline.
Väljaheide, mis kleepub poti külge näitab, et organismis on liigselt niiskust. Lima tekitavad enamasti piimatooted.
Kõhukinnisuse korral vajab aga abi sinu ummistunud maks. Kõhukinnisus ainuüksi 1 ööpäeva jooksul võib põhjustada mürgitusnähte kehas.
Pidevalt vedel väljaheide on märk põrna kehvast funktsioneerimisest.

Uriin
Hägune uriin on märk niiskest ja happelisest kehast, mis on tingitud ebasobivate toitude söömisest. Liiga sage urineerimine ehk iga 15- 30 minuti järel on märk neeru vähesest energiast ja väsinud põiest. See võib olla põhjustatud kohvi ja karastusjookide joomisest.
Liiga harv urineerimine  ehk vähem kui 3 korda päevas viitab vähesest vedeliku tarbimisest ja keha kuivamisest.

Liigne haigutamine ja ohkamine
Ei pruugi olla märk igavusest või väsimusest. Tihtipeale näitab see seda, et aju ei saa piisavalt hapnikku ja hingamine on liiga pinnapealne, eriti suitsetajatel. Põhjus võib olla ka madalas veresuhkru tasemes.

Hemorroidid 
On põhjustatud tavaliselt maksa ülekoormusest. Sinu maks karjub abi järele.

Kõrvetised
Reflukshaigus on tihti põhjustatud individuaalne talumatus mõne toiduaine poolt, aga ka liiga hiline või vürtsikate söömine, kohvi, alkohol, äädikas, suitsetatud ja soolased tooted. Stress ja närvisüsteemi tasakaalutus.

Tselluliit
Tselluliiti põhjustab toksiliste ainete kuhjumine keha kudedesse, mis on omakorda põhjustatud rafineeritud ja töödeldud toitude ületarbimisest ja vähesest juur- ning puuvilja tarbimisest.  Kui lihastes pole piisavalt hapnikku, et viia happed ja muud mürgid välja, siis tekib tselluliit. Kui nahaalusesse sidekoesse koguneb liiga palju rasva, jääkaineid ja vedelikku, moodustuvad neist vee-, rasva- ja jääkainete tühimikud, mis paistavad nahapinnal inetute mügarikena. Sellised kobarad on võimelised paisuma kuni viiekümnekordseks ning ummistavad vere- ja lümfiringluse, takistades organismile omast normaalset toite- ja puhastusprotsessi.

Kehakaal
Nii üle- kui alakaal räägib probleemidest inimese kehas, liiga ühekülgsest ja toitainete vaesest toitumisest. Nii suurest ülekaalust kui ka alakaalust võivad alguse saada tõsised terviseprobleemid.
Kaalu ” kõikumine” on kehale ülimalt koormav.

Lõpetuseks

Liiga tihti takistab miski meie sisimas söömas õigeid toite. Me ise seame endale emotsinaalsed, füüsilised ja psüholoogilised piirangud. Me kardame muutusi ja oma harjumustest vabanemist, ükskõik kui halvad need ka poleks. Mida rohkem sa endaga tegeled ja püüad iseend ning kogu maailma võtta tervikuna, seda rohkem tunnetad energia olemust kõiges. Positiivne energia vool ja tervislikud toidud hoiavad sind tugeva ja tervena. Negatiivne erergia vool ja ebatervislikud toidud muudavad sind väsinuks ja haiglaseks. Ära oota tagajärgi, tegele põhjusega nüüd ja praegu. 

Armastus on kõige suurem positiivne energia. Armasta ennast, oma keha ja teisi inimesi kogu maad ja universumit.

Meie keha tervendab end ise, meie keha on tugev,
Maa tervendab meie keha, maa on tugev,
Päike tervendab meie keha, päike on tugev,
Vesi tervendab meie keha, vesi on tugev,
Õhk tervendab meie keha, õhk on tugev,
Armastus tervendab meie keha, armastus on tugev….

Me oleme tugevad ja terved kui me hoiame iseennast, oma maad, vett ja õhku ega saasta neid mürgiste ainetega. 

Tervendamise laul: http://www.youtube.com/watch?v=1gbLN4PO_FY